Co dalej z odwodnieniem Polany?

Zarząd Osiedla na posiedzeniu w dniu 28.04.08 przyjął następujący harmonogram działań w sprawie projektu
budowy zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną:

1. Skierować na najbliższe posiedzenie Rady Osiedla jeszcze jedną propozycję rozwiązania problemu zalewania
bez konieczności budowy zbiornika u zbiegu ul. Polany i Podkowy.
Propozycja zgłoszona przez p. B. Szostaka zakłada skierowanie nadmiaru wody kanalizacją ogólnospławną
w kierunku ul. N. Bonapartego, a następnie do zbiorników w lesie. w okolicy lokalizacji nowego cmentarza.

O cudzie na Złotej Jesieni...

Witam Państwa,

proszę mi wybaczyć, że łamię konwencję i zwracam się osobiście, a nie jako "my" czyli Rada Osiedla.

Pracujemy tylko do 16.00 / Urząd Dzielnicy Wawer

Od 21 kwietnia we wszystkie poniedziałki wydziały Urzędu Dzielnicy Wawer i delegatury biur m. st. Warszawy przyjmują interesantów w godz. 8.00 - 16.00.

Do godz. 18.00 pracują tylko Wydział Obsługi Mieszkańców i kasy.

Tym samym kończy się era pracy w poniedziałki do 18.00.
Kto ma sprawę do któregoś z Wydziałów, musi wziąć wolne, aby ja załatwić.

Wiosenny czas inwestycji małych i nieco większych...

Od kilku dni możemy zaobserwować ruch służb Zarządu Dróg Miejskich. Drogowcy dotrzymują słowa danego w dniu św. Walentego i rozpoczęli modernizację przejść dla pieszych.
Powinniśmy się również doczekać poprawy oznakowania poziomego na ciągu ulic: Techniczna - Złotej Jesieni - Podkowy. Skrzyżowanie ulic Zagórzańska - Złotej Jesieni zostanie wzmocnione dodatkowo znakiem "Stop".

Adam i Ewa, …

I to już trzecia część opowieści o Aleksandrowie pióra Michała Olszewskiego / Tygodnik Powszechny. …Poza tym Ewa i Adam to lokalni ekscentrycy. Nie mają samochodu, niektórzy na osiedlu twierdzą, że z pobudek ekologicznych. Brak samochodu w nowej dzielnicy to wyraźny sygnał inności. Sąsiedzi czasem podwożą albo rodzina, która mieszka obok. Jeśli nie, podróż do miasta wygląda tak: pobudka o szóstej, śniadanie w biegu, potem 12 minut marszu na przystanek. Autobusem (5 min.) dojeżdżają do stacji. Stamtąd pociągiem 35 min. na PKP Warszawa Śródmieście.

Zdaniem fachowca cz., 2…czyli o zalewaniu i podtapianiu.

Zastosowanie osłon stałych (betonowych lub ziemnych). Metodę tę można stosować tam, gdzie spodziewany zalew nie jest głęboki. Polega ona na opasaniu budynku niskim wałem ziemnym lub murem przeciwpowodziowym (betonowym, kamiennym). Skala spotykanych w praktyce rozwiązań jest bardzo różna: począwszy od zabezpieczenia zewnętrznego zejścia do piwnicy w budynku, aż po zabezpieczenie grupy budynków. Ze względu na dość wysokie koszty (konstrukcja, zapewnienie stateczności, odprowadzenie wody itd.) nie stosuje się zabezpieczeń indywidualnych wyższych niż 1 m.

2 w 1 ...to tylko w Erze

Rzecz dotyczy projektu budowy zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną o powierzchni 2000 m kw. u zbiegu ulic: Polany i Podkowy. Z otrzymanego pisma z Wydz. Ochrony Środowiska dz. Wawer wynika, że decyzja musi być jednoznaczna – próba zbudowania zbiornika o mniejszej powierzchni mija się z celem. Dziś urzędnicy przyznają, że pozwolenia na budowę były wydawane dla tego terenu nierozważnie – teren o tak trudnym podłożu nie powinien mieć tak zwartej zabudowy. Właściwie, to działki powinny mieć po 2000 m. kw. z przeznaczeniem ok. 800 m kw. na staw.

Destrukt...

Wcale nie musi być destrukcyjny. Od momentu, kiedy ktoś wpadł na pomysł jak można wykonać protezę ulicy asfaltowej bez konieczności ogłaszania kłopotliwego przetargu na budowę ulicy, a jedynie na remont, gdzie procedury są prostsze, destrukt będący odpadem stał się bardzo pożądany przez osiedla dzielnicy Wawer. Również i my staramy się trzymać rękę na pulsie. Już w styczniu zgłosiliśmy zapotrzebowanie na destrukt dla ulic: Wiązowska, Polany, Sadowa, Podkowy i droga „ewakuacyjna” dla zalanej ul.Polany. Nie jest to całe nasze zapotrzebowanie na ten materiał.

Krajobraz księżycowy...

Mieszkańcy ucywilizowanej części ul. Zagórzańskiej mają prawo do narzekań. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie krajobraz, który przypomina, że Aleksandrów nie zawsze był willowy i nie koniecznie miał się stać „perłą Wawra” ( czy o „perle” słyszeliśmy, czy nam się tylko przyśniło?). Chodzi o dumnie rozpostarty teren z kamieniami i bliżej nieokreślonymi murami u zbiegu ulic: Zagórzańskiej i Optymistów.

Wynik meczu...

Morskie Oko – dzielnica Wawer 0:2. Jak na razie wynik podjętych przez nas działań mających na celu pozyskanie terenu Morskiego Oka dla realizacji naszej idei-fix jest po dwakroć niekorzystny. Dzielnicowi urzędnicy dowiedzieli się, że teren „perły” ( tym razem Aleksandrowa ) jest we władaniu Nadleśnictwa Celestynów ( och, ta niewiedza), a dwie działki przyległe są, co prawda we władaniu miasta, ale też nie wiadomo, kto jest ich właścicielem.

Syndicate content