Zdaniem fachowca cz., 2…czyli o zalewaniu i podtapianiu.

Zastosowanie osłon stałych (betonowych lub ziemnych). Metodę tę można stosować tam, gdzie spodziewany zalew nie jest głęboki. Polega ona na opasaniu budynku niskim wałem ziemnym lub murem przeciwpowodziowym (betonowym, kamiennym). Skala spotykanych w praktyce rozwiązań jest bardzo różna: począwszy od zabezpieczenia zewnętrznego zejścia do piwnicy w budynku, aż po zabezpieczenie grupy budynków. Ze względu na dość wysokie koszty (konstrukcja, zapewnienie stateczności, odprowadzenie wody itd.) nie stosuje się zabezpieczeń indywidualnych wyższych niż 1 m. Mówiąc prościej – budowa odpowiedniego ogrodzenia potrafi skutecznie ograniczyć problem wody przenikającej z poza terenu działki. Rzutem na taśmę można również pokusić się o wykonanie rowu wraz ze studniami betonowymi, ale to raczej na terenie, do którego mamy prawo własności.
Rów na ulicy, – dlaczego nie, ale do tego typu działalności potrzeba zebrać większą ilość „spiskowców”, tak, aby nie skończyłoby się to sprawą typu „ uprzejmie donoszę”. Rów najlepiej wyścielić geowłókniną i wysypać płukanym żwirem.