Krótko o …

W tym wejściu krótko o sierpniowym posiedzeniu Rady dz. Wawer ( 3.08.2016). Radni wydaje się, że wpadli do wawerskiego ratusza tylko na chwilę (chyba nie tylko po diety?) i samo posiedzenie też było krótkie, albo tylko ten protokół jest taki krótki, stąd dziś o:

a) świętowaniu 11-go listopada
b) trzecim torze linii otwockiej

*
ad a)

„Radny Andrzej Krasnowolski – uważa, że kwota 50 tysięcy na obchody Święta Niepodległości są to bardzo duże środki. Zwrócił uwagę na fakt, że władze Dzielnicy od kilku lat nie postrzegają istnienia pomnika poświęconego Józefowi Piłsudskiemu.

W odpowiedzi na to pytanie Burmistrz poinformował, że Święto Niepodległości na terenie naszej dzielnicy odbywa się w różny sposób. Na obiekcie Syrenki mają miejsce różne imprezy sportowe, odbywają się mecze, sztafeta „Patriotów”, która zaczyna się w Radości i biegnie w kierunku Falenicy, pochód spod kościoła w Falenicy do Centrum Falenicy, gdzie odbywa się koncert. Impreza wiąże się też ze zmianą organizacji ruchu, ustawieniem barierek. Kwota 50 tysięcy złotych na trzy zadania nie jest wcale duża.”

ad b)

Wojciech Godlewski poinformował… „zebranych o tym, że jest to kolejna próba walki o to, by trasa S2 na skrzyżowaniu z ulicą Patriotów była przykryta tunelem a nie wanną tak jak to proponuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Podkreślił, że tunel byłby zarówno najlepszym jak i najbardziej kosztownym rozwiązaniem. Zaznaczył, że gdyby doszło do budowy wanny, to kwestia trzeciego toru i ewentualnych przebudów krzyżujących się z nią będą bardzo utrudnione. W wypadku tunelu dużo łatwiej będzie poprowadzić trzeci tor, dodać chodnik, ścieżkę rowerową. Z tego właśnie powodu należy ponownie zainterweniować w sprawie.”

I to tylko tyle (dwa razy sprawdzałam). Owszem, było jeszcze o anulowaniu uchwały jednej z rad osiedli, ale czego dotyczyła ta uchwała, to już nie powiedziano. A dziś newsem jest przymiarka do ogłoszenia wiosną przyspieszonych wyborów do samorządów, ale mimo chęci zmiany status-quo w samorządach, zachodzi również obawa, że suweren może nie „łyknąć” kolejnej dobrej zmiany. Ale to dopiero wiosną – przed nami jesień , a potem zima.

axa