Co dalej z odwodnieniem Polany?

Zarząd Osiedla na posiedzeniu w dniu 28.04.08 przyjął następujący harmonogram działań w sprawie projektu
budowy zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną:

1. Skierować na najbliższe posiedzenie Rady Osiedla jeszcze jedną propozycję rozwiązania problemu zalewania
bez konieczności budowy zbiornika u zbiegu ul. Polany i Podkowy.
Propozycja zgłoszona przez p. B. Szostaka zakłada skierowanie nadmiaru wody kanalizacją ogólnospławną
w kierunku ul. N. Bonapartego, a następnie do zbiorników w lesie. w okolicy lokalizacji nowego cmentarza.
2.W przypadku przyjęcia przez Radę tej propozycji – zostanie skierowany formalne pismo do władz Wawra z prośbą
o rozpatrzenie jeszcze tego wariantu odwodnienia.
3.Jednocześnie będą trwały cały czas konsultacje społeczne mające na celu wyjaśnienie zasady działania systemu opartego o układ rowów i zbiornika.
4.Ostateczna decyzja Rady zapadnie na posiedzeniu w czerwcu, przed przerwą wakacyjną. Tak, aby władze dzielnicy mogły przyznać środki na realizację tej inwestycji w następnym roku budżetowym.
5.W przypadku, gdy Rada nie wypracuje stanowiska, Zarząd zaproponuje wyznaczenie terminu Zebrania Mieszkańców wraz z głosowaniem w tej sprawie. Zebranie odbyłoby się między 10 -20 czerwca. Problem budowy zbiornika wpisałby się w tzw. zebranie "roczne" z Mieszkańcami.