Jakubowka 1

Remont Willi "Jakubówka"

3 marca 2008 rozpoczął się remont zabytkowego budynku położonego przy ulicy Leśnej 19 w Józefowie. Budynek, jako jeden z dwóch położonych w Józefowie, jest wpisany do Rejestru Zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zagórzańska…

…do remontu. Wystąpiliśmy o niezwłoczne wykonanie naprawy „odcinka zwalniającego ” przy pomniku przyrody na ul. Zagórzańskiej. Sama idea progów była może i słuszna, ale w tej chwili ich stan pogarsza komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Skąd pieniądze…

… na wodociąg?

PKP - r(onda)ęce opadają

Pochylając się nad ostatnim Kurierem Wawerskim, czytamy, że wszystkiemu winne są Polskie Koleje Państwowe będące zarazem wielkim biorcą środków z budżetu ( a tym samym PKP czerpią z naszych podatków). Winne są temu, że pozwolenia na budowę rond w Falenicy i Radości stygną. Winne są temu, że wielu z nas decyduje się na podnoszenie tzw. bezpieczeństwa biernego wybierając przejazdy w Międzylesiu i Miedzeszynie (w zależności od tego na którą stronę torów chce się przejechać).

3%...

tyle procent z całości śmieci w Warszawie nadaje się do ponownego przetworzenia. Jak dotąd akcję kolorowych worków można uznać za sromotną porażkę. Widać to zresztą gołym okiem na naszym osiedlu. W przedostatnią sobotę każdego miesiąca, kiedy to ZUK „Błysk” odbiera posegregowane odpady tylko nieliczni z nas mają, co wystawić przed bramą swojej posesji. System jest tak nieszczelny, że w pobliskiej Radości pojawiła się inicjatywa obywatelska wzywająca Wawer do zwrócenia większej uwagi i ścisłej współpracy z zakładami komunalnymi.

Wszystko o Morskim Oku

Na zebraniu Mieszkańców przedstawiliśmy ideę zachowania Morskiego Ok, jako miejsca służącego rekreacji mieszkańców i to nie tylko Aleksandrowa i Falenicy, ale również innych osiedli naszej dzielnicy. Pierwszym krokiem mającym zmienić obecny obraz tego malutkiego akwenu była próba włączenia naszego projektu do programu rewitalizacji i pozy-skanie przychylności dwóch v-ce Burmistrzów. Następnie wystąpiliśmy do Rady Osiedla w Falenicy z propozycją wspólnego posiedzenia naszych zespołów.

Gra w wodociąg (cz. 2)

Dziś, zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy reguły.

Wyjaśnienie dotyczące informacji Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego zawartych w „Podsumowaniu sezonu 2007”

W nawiązaniu do treści informacji Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego
p.t. „Podsumowanie sezonu 2007 r.” zamieszczonego na stronie http://falenica-kultura.waw.plcms.php wyjaśniamy, że nigdzie nie pisaliśmy, ani nie sugerowaliśmy, że w koncertach w dotychczasowej formie widzimy zagrożenie dla kościoła.

Koncerty, które odbywały się w kościele lub na placu przy kościele zawsze uwzględniały godziny nabożeństw, były dobre i wielu z nas z nich korzystało.

Plany inwestycyjne

W bieżącym roku są planowane następujące inwestycje w Falenicy:

Ponadto planowana jest budowa boiska przy odnoszącym spore sukcesy piłkarskie Klubie Sportowym Serce Falenica.

Syndicate content