Pracujemy tylko do 16.00 / Urząd Dzielnicy Wawer

Od 21 kwietnia we wszystkie poniedziałki wydziały Urzędu Dzielnicy Wawer i delegatury biur m. st. Warszawy przyjmują interesantów w godz. 8.00 - 16.00.

Do godz. 18.00 pracują tylko Wydział Obsługi Mieszkańców i kasy.

Tym samym kończy się era pracy w poniedziałki do 18.00.
Kto ma sprawę do któregoś z Wydziałów, musi wziąć wolne, aby ja załatwić.