Aleksandrowskie zlewnie odsłona 2

A tu woda była, jest i będzie... i to jest piękne:)

Aleksandrowskie zlewnie odsłona 1

W przyszłości będą w tym miejscu stały domy, gdzie wówczas będzie woda?

Mapa podmiejska

Nie wiadomo kiedy na polach wyrosły dzielnice domów jednorodzinnych. – Jakby je kto zasiał jednej nocy – opowiadają ze zdziwieniem dotychczasowi mieszkańcy okolicy.
Krzysztof (rocznik 1959) jedzie do sklepu na piwo. Ma na sobie kufajkę i przybrudzone spodnie. Kaszkiet zawadiacko zsunięty do tyłu. Stara, ubłocona furka kołysze się na wybojach. – Wio, Baśka, wio – pokrzykuje do konia.

Jakubowka 1

Remont Willi "Jakubówka"

3 marca 2008 rozpoczął się remont zabytkowego budynku położonego przy ulicy Leśnej 19 w Józefowie. Budynek, jako jeden z dwóch położonych w Józefowie, jest wpisany do Rejestru Zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zagórzańska…

…do remontu. Wystąpiliśmy o niezwłoczne wykonanie naprawy „odcinka zwalniającego ” przy pomniku przyrody na ul. Zagórzańskiej. Sama idea progów była może i słuszna, ale w tej chwili ich stan pogarsza komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Skąd pieniądze…

… na wodociąg?

PKP - r(onda)ęce opadają

Pochylając się nad ostatnim Kurierem Wawerskim, czytamy, że wszystkiemu winne są Polskie Koleje Państwowe będące zarazem wielkim biorcą środków z budżetu ( a tym samym PKP czerpią z naszych podatków). Winne są temu, że pozwolenia na budowę rond w Falenicy i Radości stygną. Winne są temu, że wielu z nas decyduje się na podnoszenie tzw. bezpieczeństwa biernego wybierając przejazdy w Międzylesiu i Miedzeszynie (w zależności od tego na którą stronę torów chce się przejechać).

3%...

tyle procent z całości śmieci w Warszawie nadaje się do ponownego przetworzenia. Jak dotąd akcję kolorowych worków można uznać za sromotną porażkę. Widać to zresztą gołym okiem na naszym osiedlu. W przedostatnią sobotę każdego miesiąca, kiedy to ZUK „Błysk” odbiera posegregowane odpady tylko nieliczni z nas mają, co wystawić przed bramą swojej posesji. System jest tak nieszczelny, że w pobliskiej Radości pojawiła się inicjatywa obywatelska wzywająca Wawer do zwrócenia większej uwagi i ścisłej współpracy z zakładami komunalnymi.

Wszystko o Morskim Oku

Na zebraniu Mieszkańców przedstawiliśmy ideę zachowania Morskiego Ok, jako miejsca służącego rekreacji mieszkańców i to nie tylko Aleksandrowa i Falenicy, ale również innych osiedli naszej dzielnicy. Pierwszym krokiem mającym zmienić obecny obraz tego malutkiego akwenu była próba włączenia naszego projektu do programu rewitalizacji i pozy-skanie przychylności dwóch v-ce Burmistrzów. Następnie wystąpiliśmy do Rady Osiedla w Falenicy z propozycją wspólnego posiedzenia naszych zespołów.

Subskrybuj zawartość