Aleksandrów

warning: Creating default object from empty value in /home/jarek/www/falenica.pl/drupal-6.38/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
Informacje związane z Aleksandrowem

Do budowy wodociągu przygotowują się…

Zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 19.05.2008 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przewodu wodociągowego DN 100 mm Lca 700 m w ul. Przełęczy, ul. Napoleona Bonaparte i ul. Ks. Szulczyka na odcinku od ul. Falenickiej do Stawowej,
Postępowanie poprzedza wydanie decyzji pozwolenia na budowę, a ta poprzedza ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy.

Wodociąg ul. Złotej Jesieni

Czy ktoś wie czy ta inwestycja została już zakończona ?
Po wyasfaltowaniu ul. Podkowy dużo mniej korzystam z w/w ulicy to jednak się zdarza i zastanawia mnie czy nawierzchnia asfaltowa jaka jest teraz (prawa strona jezdni jest nie do końca wyasfaltowana i do tego nierówna) już zostanie w takim stanie, czy wykonawca wodociągu doprowadzi asfalt do stanu sprzed robót - nie wymagam cudów, zwłaszcza patrząc na to co się dzieje na ul. Przewodowej przy dojeździe do ul. Patriotów, ale tam ktoś chociaż próbował dokończyć pracę.

Władza nas lubi … odwiedzać:).

Dzięki uprzejmości naszej Rady mogliśmy się zapoznać z protokołem spotkania z Radnymi i władzami Wawra w dniu 12.06.08.
Na zaproszenie Rady Osiedla Aleksandrów odpowiedzieli:
1. vice burmistrz p. Marek Kociński
2. vice burmistrz p. Zdzisław Gójski
3. radna p. Barbara Fajkowska
4. radna p. Aleksandra Chwedorowicz
5. radny p. Włodzimierz Zalewski
6. naczelnik p. Ewa Skrzypczak ( Wydz. Ochrony Środowiska)

Pierwsza: złożoną obietnicę – dotrzymać!

W czerwcu roku ubiegłego, na spotkaniu z Mieszkańcami burmistrz p. Z. Gójski złożył obietnicę, że za „jego rządów” Aleksandrów zostanie wyposażony w wodociągi. I tę obietnicę stara się konsekwentnie wcielać w czyn. Odczytane pismo MPWiK o dalszym postępie rozwoju sieci na naszym osiedlu ma być tego dowodem. Rada postanowiła skorygować plan MPWiK.

Druga: strategiczna N. Bonaparte

Uciążliwość prowadzonych prac na Złotej Jesieni uświadomiła nam konieczność wywarcia nacisku na władze, aby przyspieszyć budowę ul. N. Bonaparte. Ten ciąg komunikacyjny ma dla nas znaczenie strategiczne, bo;
a) Odciąży Złotej Jesieni ( osiedle Polana)
b) Projektowany cmentarz ma powstać przy ulicy, której faktycznie nie ma
c) N. Bonaparte wraz z Przełęczy stanowiłyby naturalny ciąg łączący dwa duże cmentarze, bez konieczności wprowadzania ruchu do centrum naszego osiedla.

Trzecia: Morskie Oko…

Idea zagospodarowania terenów przyległych do Morskiego Oka traci sprzymierzeńców.
Radna p. A. Chwedorowicz wycofała swoje poparcie dla tego projektu, obawiając się, że Park Cmentarny i Centrum Kulturalno-Rekreacyjne nie mogą ze sobą żyć w symbiozie.
Na szczęście nie wszyscy skreślają ten pomysł. Burmistrz p. M. Kociński poradził, aby przedstawiciele mieszkańców Aleksandrowa zwrócili się do p. Prezydent Miasta Warszawy powołując się na program PO dla Wawra. Dziękujemy za tą radę!

Czwarta: Ochrona przyrody, ochrona infrastruktury melioracyjnej.

Ten punkt spotkania był szeroko omawiany przez szefową Wydziału Ochrony Środowiska p. E. Skrzypczak. To w trakcie omawiania problemu zasypywania rowów i kłopotów z odwodnieniem Aleksandrowa padła propozycja spotkania zainteresowanych z autorami projektu odwodnienia dla „zlewni Polany”. Jeszcze raz okazało się, że stanowienie prawa to jedno, a egzekwowanie jego przestrzegania to drugie. Aby zasypać rów wymagane jest pozwolenie wodno-prawne. Ale zasypanie rowu bez takowego zezwolenia nie jest obarczone… żadnymi sankcjami.

W następnym „wejściu”…

- Kiedy „Cztery Pory Roku” zmienią oblicze Aleksandrowa?
- Czy minibus ominie Aleksandrów?
- O „ZOZ-owatym” zdrowiu.

Zostańcie z nami:).

Uwaga, uwaga…spotkanie.

3 lipca 2008./Czwartek/ o godz.17.00 w Klubie Kultury Aleksandrów odbędzie się spotkanie Rady Osiedla Aleksandrów i Mieszkańców z Autorami projektu budowy zbiornika retencyjnego wraz z rowami dla zlewni przy ul. Polany.Zapraszamy w imieniu Rady wszystkich zainteresowanych.

I po kryzysie…

...Kryzysie personalnym w radzie osiedla. Po dość burzliwej i miejscami zabarwionej osobistymi wątkami dyskusji udało się wyłonić w głosowaniu tajnym II-go wiceprzewodniczącego Rady i zarazem członka trzyosobowego Zarządu.
Obecnie Zarząd tworzy zespół „Dwie plus 1”.
Pani Joanna D. ( Ochrona danych osobowych:)) ostatecznie wycofała swoją rezygnację z kandydowania i w ten sposób została jedyną kandydatką na to stanowisko.
Wstępnie zgłoszono trzy osoby, jednak dwie z nich razu stwierdziły, że nie chcą ubiegać się o ten tytuł.

Syndicate content