Druga: strategiczna N. Bonaparte

Uciążliwość prowadzonych prac na Złotej Jesieni uświadomiła nam konieczność wywarcia nacisku na władze, aby przyspieszyć budowę ul. N. Bonaparte. Ten ciąg komunikacyjny ma dla nas znaczenie strategiczne, bo;
a) Odciąży Złotej Jesieni ( osiedle Polana)
b) Projektowany cmentarz ma powstać przy ulicy, której faktycznie nie ma
c) N. Bonaparte wraz z Przełęczy stanowiłyby naturalny ciąg łączący dwa duże cmentarze, bez konieczności wprowadzania ruchu do centrum naszego osiedla.
Burmistrz p. Z. Gójski obiecał (!), źe poprze starania Rady do przyspieszenia prac nad budową tej ulicy.