Trzecia: Morskie Oko…

Idea zagospodarowania terenów przyległych do Morskiego Oka traci sprzymierzeńców.
Radna p. A. Chwedorowicz wycofała swoje poparcie dla tego projektu, obawiając się, że Park Cmentarny i Centrum Kulturalno-Rekreacyjne nie mogą ze sobą żyć w symbiozie.
Na szczęście nie wszyscy skreślają ten pomysł. Burmistrz p. M. Kociński poradził, aby przedstawiciele mieszkańców Aleksandrowa zwrócili się do p. Prezydent Miasta Warszawy powołując się na program PO dla Wawra. Dziękujemy za tą radę!
Nie mniej jednak pozwalamy sobie przypomnieć ulotkę wyborczą „PO, Dzielnica Wawer, By żyło się lepiej. Wszystkim” Czytamy w niej słowa wspomnianego Burmistrza do mieszkańców zatytułowane „ Jestem optymistą”. Pan M. Kociński prezentuje koło PO, którego ma zaszczyt być przewodniczącym, a do którego należą: Burmistrz dzielnicy i jego dwóch zastępców, Przewodniczący Rady dzielnicy Wawer i 8-miu radnych oraz p. HGW – prezydent Warszawy. Któż może szybciej zapalić zielone światło dla MO niż taka silna „drużyna”?
Drodzy Państwo, działajcie! A my będziemy działać w Waszym cieniu:).

Nie skreślajmy tak szybko Morskiego Oka – radzimy Radzie, aby uzyskała pisemne stanowisko projektanta nowej nekropolii p. L. Wośko, która rok temu stwierdziła w trakcie wspólnego posiedzenia z Radą Falenicy, że nowy cmentarz będzie bezpieczny dla MO.