Aleksandrów

warning: Creating default object from empty value in /home/jarek/www/falenica.pl/drupal-6.38/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
Informacje związane z Aleksandrowem

Znów 12-stu sprawiedliwych…

To też duży sukces – Rada ponowie składa się z 12-stu osób, w tym czterech mężczyzn.
Propozycję przyjął p. Jakub Sz.,który w wyborach 2007 zajął 13 miejsce z liczbą 42 głosów.
To może być punkt zwrotny w działalności Rady – do „gry” wchodzi młode pokolenie Aleksandrowa.
A jak twierdzi redakcja gazety Echo
– Rady osiedli są doskonałą szkołą samorządności.
Przy odrobinie szczęścia i tzw. „zorientowaniu na sukces” można później próbować swoich sił w wyborach do rady dzielnicy.

ZDM działa błyskawicznie

Złotej Jesieni jest już gotowa do wykonania poprawy oznakowania poziomego.
A to sygnał, że prace zostaną wykonane niebawem ( jeszcze tej nocy?). I tak trzymać!

I po co 12-ście osób w Radzie?

To pytanie padło z ust jednego z kandydatów na wiceprzewodniczącego. Pytanie wcale nie takie retoryczne – można by je nawet rozszerzyć. I po co tyle tych komisji?

Czytajcie „Mój Aleksandrów”

Rada Osiedla Aleksandrów rezygnuje z cotygodniowego wydawania „Naszego Aleksandrowa”. Od teraz zaprasza wiernych czytelników do lektury miesięcznika Klubu Kultury Aleksandrów. Jedna strona ma być poświęcona pracy naszych przedstawicieli. Czy to sukces, czy porażka? Czas pokaże:).

Rzeczpospolita Babska

Manuela Gretkowska byłaby zadowolona z takiego obrotu sprawy:)
– Rada Osiedla Aleksandrów rządzona jest … przez kobiety.
Jest to jedyna rada osiedlowa w Wawrze w skaldzie, której zasiada więcej kobiet niż mężczyzn.
Obecnie panujący stosunek wynosi 8 do 3. Być może uda się ten stosunek odrobinę poprawić:)
Trwają rozmowy, aby do Rady dołączył Pan, który zajął w wyniku wyborów poz. nr 13, w marcu ub.r.

Nadal nie został wybrany II –gi wiceprzewodniczący.
Po 15-stu miesiącach pracy Rady może to trochę dziwić.

Gotowa Stawowa

Jest już decyzja Wawra Nr 327/2008 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę przewodu wodociągowego Dn100mm L= 178m w ul. Stawowej na odc. od ul. Złotej Jesieni do hydrantu HP3 za ostatnim przyłączem wodociągowym na dz. ewid. nr: 48/2,73 z obrębu 3-15-09 na terenie Dzielnicy Wawer .Wkrótce poznamy wykonawcę, który wykona prace z ramienia MPWiK.

To jeszcze nie decyzja, ale..

Zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 15.05.2008 r. Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicy Polany, Skrzypków, Wierzby, Ostrogi, Żurawiny, Zapole oraz dróg dojazdowych od ul. Napoleona Bonaparte na dz. ew. Nr 53, 54, 67, 80, 92, 103, 117, 128, 129, 135 i 136 z Obr. 3-15-15, na terenie Dzielnicy Wawer w Warszawie.

O integracji ...i nie koniecznie europejskiej.

Ostatnie referendum na Zielonej wyspie pokazało, że nie zawsze większość ma rację:).Ale to jest świat wielkiej polityki i wielkich marzeń.
Warto jednak zadać sobie pytanie, a jak proces integracji przebiega na naszym, małym podwórku.
Poprzednie pokolenie, a było to pokolenie naszych rodziców, opuszczało wieś, aby poprawić swoje warunki bytowania.

Pytanie retoryczne...

Czy nikt z odwiedzających f.pl nie skorzystał z zaproszenia do wziecia udziału w lekcji samorządności - we wtorek i następnie w posiedzeniu Rady, w dniu wczorajszym?

Jeżeli jednak tak, to prosimy o Wasze "reminiscencje".

Z kim warto „romansować” poprzez Internet?

Teoretycznie rzecz ujmując praktycznie wszyscy, czy to Urząd dzielnicy, czy miasta, czy gazeta maja adresy mailowe.
W praktyce wygląda to trochę inaczej. Na maile odpowiadają dziennikarze, Radni z dzielnicy Wawer ( p. Basia obiecała udzielić odpowiedzi w sprawie projektu) i dopiero od niedawna …Zarząd Dróg Miejskich ( a to chyba w wyniku wydzielenia ZDMI?). Generalnie urzędnicy podchodzą do tej formy komunikacji z rezerwą, – jeśli już, to najlepiej pismo wysłać, jako załącznik tj. tzw. scan zawierający podpis i pieczęć, jeśli się ktoś nią posługuje.

Syndicate content