W następnym „wejściu”…

- Kiedy „Cztery Pory Roku” zmienią oblicze Aleksandrowa?
- Czy minibus ominie Aleksandrów?
- O „ZOZ-owatym” zdrowiu.

Zostańcie z nami:).