Uwaga, uwaga…spotkanie.

3 lipca 2008./Czwartek/ o godz.17.00 w Klubie Kultury Aleksandrów odbędzie się spotkanie Rady Osiedla Aleksandrów i Mieszkańców z Autorami projektu budowy zbiornika retencyjnego wraz z rowami dla zlewni przy ul. Polany.Zapraszamy w imieniu Rady wszystkich zainteresowanych.