Inwestycje

warning: Creating default object from empty value in /home/jarek/www/falenica.pl/drupal-6.38/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Remont Bartoszyckiej

Osiedlowe uliczki w Falenicy, są powoli utwardzane. Po ul. Trocinowej, utwardzonej w zeszłym roku, przyszła kolej na szczególnie wyboistą ul.Bartoszycką. Jak to tempo (jedna uliczka rocznie) zostanie utrzymane to za jakieś 50 lat wszystkie uliczki będą utwardzone.

Co warto wiedzieć o pieniądzach…?

Informacja przekazana o wystąpieniu Rady w sprawie Al. Śląskiej może być krzepiąca, ale tylko wówczas, gdy ten postulat trafi na swój czas – tj. fundusz remontowy będzie w stanie przyjąć jeszcze i tę pozycję i gdzieś w okolicy będzie realizowana podobna praca. Tak, jak to było w przypadku Polany, Podkowy, Petunii i fragmentu Bartoszyckiej. Tu można mówić o szczęśliwym zbiegu okoliczności – wyłoniono wykonawcę, było miejsce na założenie bazy technicznej i ulice były stosunkowo niedaleko od siebie.

I o rozwoju wodociągu raz jeszcze...

Dwa scenariusze:

1. W ulicy jest już wodociąg - inwestor sam występuje o warrunki przyłaczenia do MPWiK i dalej wg. strategii podanej w kilku nr NA lub krok po kroku na stronach MPWiK

2. W przypadku, gdy graniczymy z głównymi liniami wodociągowymi, a tak będzie w przypadku osiedli Polana i Artystów - należy sporządzić listy mieszkańców z poszczególnych ulic, którzy deklarują chęć przyłaczenia do sieci ( Imię i nazwisko, nr posesji, podpis).
Zebrane listy wraz z pismem przewodnim np. p treści:

Ile osób ma jeszcze zginąć?

Kto próbuje przejechać na drugą stronę torów jadąc ulicą Izbicką wie o co chodzi. Takie pytanie plus namalowane koło określa intencję autora pytania. To prawda, że Wieloletni Plan Inwestycyjny przygotowany przez Zarząd dzielnicy Wawer nie mówi nic na temat problemów, których rozwiązanie ma charakter strategiczny dla funkcjonowania wielu mieszkańców Wawra i nie tylko Wawra.

Tunel w Międzylesiu

Projekt budowy tunelu w Międzylesiu (źródło: ZDM)

...i prawdopodobny układ tunelu na mapie (mapa wg. Google Maps):

Tunelowa układanka

Pan Maks wywołał do tablicy temat nowej przeprawy w Międzylesiu. Dziś już wiemy, że nowy materiał zawarty w ostatnim Informatorze Wawra i Kurierze Wawerskim zmienia wszystko to, co do tej pory wiedzieliśmy na ten temat.
Nasz Aleksandrów w wersji drukowanej ma sporo ograniczeń, internet pozwala nam na szybki komentarz co do ostatnich zmian koncepcji budowy tunelu. W tym momencie wszystko układa się w logiczną całość.
I tak:

Przebudowa przejazdu w Międzylesiu

Zarząd Dróg Miejskich rozpisał przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę bezkolizyjnego przejazdu przez tory w Międzylesiu.

PKP - r(onda)ęce opadają

Pochylając się nad ostatnim Kurierem Wawerskim, czytamy, że wszystkiemu winne są Polskie Koleje Państwowe będące zarazem wielkim biorcą środków z budżetu ( a tym samym PKP czerpią z naszych podatków). Winne są temu, że pozwolenia na budowę rond w Falenicy i Radości stygną. Winne są temu, że wielu z nas decyduje się na podnoszenie tzw. bezpieczeństwa biernego wybierając przejazdy w Międzylesiu i Miedzeszynie (w zależności od tego na którą stronę torów chce się przejechać).

Wiadomości z frontu inwestycyjnego

Toczą sie kolejne etapy biurokratycznego mielenia papierów, które w niedalekiej przyszłości mogą skutkować budową nowych ulic:
- Filmowej na odcinku od ul. Świtezianki do ul. Brucknera,
- Zapomnianej na odcinku od ul. Jachowicza do ul. Włókienniczej,
- Derkaczy na odcinku od ul.Małowiejskiej do ul.Michalinki,

Odwodnienie skrzyżowania Patriotów i Izbickiej

Na podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Zarządowi Dróg Miejskich pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych ze skrzyżowania ulic: Patriotów (jezdnia wschodnia) - Izbicka oraz na wykonanie urządzeń wodnych, zlokalizowanych na działkach ew. nr 31/2, 47 w obrębie 3-12-32, nr 2/1 w obrębie 3-12-40 i nr 1 w obrębie 3-12-41 w Dzielnicy Wawer

Syndicate content