A my nie chcemy tego „zwierzyńca”...

Zapytacie czego? Oj, spektrum niechcenia jest bardzo rozległe – od obecności dzików w Wawrze ( radni nie czytali naszego Dzika) aż po nowy super –sklep Biedronki. A wszystkie te niechcenia miały miejsce nie tak dawno, bo 21 stycznia br. na posiedzeniu, tym razem, Komisji Ładu przestrzennego w miejscu suchym, ciepłym, widnym i przestronnym na Żegańskiej 1...

„Prime time” otrzymała pani z...

Przedstawicielka Lasów Miejskich Warszawa – Andżelika Gackowska powiedziała,
że problem dzików jest im bardzo dobrze znany. Dziki są integralną częścią środowiska leśnego. Nigdy nie prowadzili i nie prowadzą działań całkowitego wyeliminowania dzików
z lasów miejskich w Warszawie.
Odnośnie praktycznych działań eliminacji pogłowia dzików, skupiają się na redukcji dzików
za pomocą odłowni. Odławia się dziki co roku na podstawie decyzji wydanych na tę czynność. W zeszłym roku odłowiono 442 sztuki z czego w Wawrze 99 sztuki (najwięcej
z wszystkich dzielnic warszawskich). Cały czas prowadzone są prace, na miarę możliwości osobowych i materiałowych, które maja na celu ograniczenie liczebności dzików.
Dziki są przewożone w inne miejsce (na taką odległość, że nie wracają). Prowadzony jest również odstrzał dzików. Przedstawicielka Lasów Miejskich przedstawiła procedury, które należy przestrzegać przy odstrzale.
*
Potem się zakotłowało, ucierpieć miały nawet ...lisy ( zimy ciepłe, a futra passe)...

W dyskusji poruszono między innymi następujące kwestie:
 skuteczności stosowanych metod w eliminacji pogłowia dzików (obawy budziła metoda przemieszczania dzików w inne miejsca, czy nie powrócą,
 powiększającego się problemu populacji dzików,
 przenośnych odłowni, miejsc, gdzie powinno się postawić odłownie,
 wzrostu populacji lisów,
 postawienia znaku ostrzegawczego na ul. Wał Miedzeszyński, przez którą dziki przemieszczają się, co stanowi zagrożenie dla kierujących pojazdami,
 pojawianie się dzików na ul. Kadetów, Trakt Lubelski, Pokrzywowej, obszarze Kanału Nowe Ujście,
 dokarmiania dzików przez mieszkańców, co powoduje, że zanika u nich lęk przed ludźmi,
 wyrządzania szkód przez dziki (np. wyjadanie warzyw)
 odszkodowań za szkody spowodowane przez dziki,
 edukacji dzieci, jak mają się zachować, kiedy spotkają dziki,
 miejsc, gdzie powinno się postawić odłownie,

*
Jak już poradzono sobie ze zwierzyną łowną, przyszła pora na owady...

Przewodniczący Rady Osiedla Anin w imieniu mieszkańców poruszył sprawę budowy Biedronki.

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Leszek Baraniewski wyjaśnił,
że inwestor miał uzupełnić wniosek, zrobił to. Dwa razy była decyzja odmowna. Jest to trzecie podejście inwestora.

Radni zastanawiali się jak przekonać inwestora do zaniechania inwestycji, czyli jak zawrócić Wisłę kijem, albo „paragraf się zawsze znajdzie ...

 spadku wartości nieruchomości w pobliżu takiego obiektu handlowego,
 wzmożonego ruchu komunikacyjnego, który spowoduje uciążliwość dla mieszkańców,
 powstania obiektu handlowego, który jest sprzeczny z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 przeprowadzenia analizy drożności komunikacyjnej ul. Wydawniczej i II Poprzecznej.

Radny Andrzej Krasnowolski powiedział, że mieszkańcy mają całkowitą rację,
że funkcjonowanie Biedronki jest działalnością bardzo uciążliwą dla okolicznych mieszkańców (nie tylko w dzień, ale również w nocy, ponieważ są nocne dostawy). Poza tym mieszkańcy zwracają uwagę na gigantyczne problemy komunikacyjne.

- I już całkiem poważnie – powyżej to nic innego, jak przepis na obronę przed niechcianą inwestycją.

*
A teraz Falenica i POW...

Przedstawiciel Rady Osiedla Falenica wystąpił o przyśpieszenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszru Falenica Zachód.
Sławomir Kacprowicz przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Komisji zaproponował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: Węzeł POW – Patriotów. Określił granice wówczas Przewodniczący Komisji sugerował, że zmieniłby granice proponowanego planu. Radny zaproponował wstrzymać się do następnej komisji, żeby Przewodniczący Komisji przesłał swoją propozycję granic, zdaniem radnego powinien zapaść konsensus i Komisja mogłaby podjąć dwie uchwały jedną dotyczącą Falenicy, drugą dotyczącą OPW – Patriotów.

**
To mamy ogarnięte:)