Płuca nie muszą boleć...

Pojawia się szansa, ale trzeba się w miarę szybko ogarnąć – jeśli ten post czyta klasa średnia, to niech wie, że powinna pomóc swoim sąsiadom, aby ci w trosce o skromny budżet nie musieli nas wszystkich truć. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przygotowuje się do ogłoszenia kolejnej edycji programu 2016-OA-7 „ Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”. Szczegóły...

*
Ile zwrócą?
- Nabór otwarty (do 100% kosztów kwalifikowanych*) do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5.000 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych* w formie pożyczki.

Dla kogo ten program?
- Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania.

Co można zmodernizować?
Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła tj. wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel i eko-groszek).

Kiedy start programu?
- Od 04.04.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do 30.09.2016 r., a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania – nie później niż do 31.10.2016 r.

Link przedmiotowy...

program wymiany pieca

I cóż...UD powinien pomóc napisać wniosek, a czy pomoże? Urząd Miejski Józefowa na pewno.