Z wawerskiego ula…

To właśnie 15 kwietnia radni dz. Wawer spotkali się ponownie, aby porozmawiać o pieniądzach i projektach kilku uchwał. Mimo wszystko mamy niedosyt, ale być może już czuć w powietrzu, że zbliża się czas jesiennej weryfikacji? A jeśli tak to w skrócie rzeczy najważniejsze …

Aleksandrów
I stanie się - po wielu latach czekania, pisania petycji na Złotej Jesieni pojawi się chodnik, a wraz z nim ożywi się życie towarzyskie i dzieci z przedszkola „ Kocie łapki” bezpiecznie będą mogły chodzić na spacery. Środki na budowę w wysokości 1 032 tys. złotych pochodzić będą z rezerwy ogólnomiejskiej, ale na pytanie, po której stronie, nie wiemy – być może po tej, po której kiedyś zostanie ułożona kanalizacja?

Miedzeszyn
Na zatoki autobusowe i same autobusy nie ma jak na razie szans na ul. Przewodowej - jak dotąd nie został wskazany termin przebudowy tej ulicy.

Radość i Las
ZTM pracuje nad zmianami komunikacyjnymi tak, aby Panny Wodnej i Nowozabielska zostały objęte siecią miejskich autobusów

I na …koniec wolne wnioski bez komentarzy:)
„Radny Andrzej Krasnowolski – zwrócił uwagę na działania Straży Miejskiej. Na ulicy Błękitnej , na odcinku ulic od Floriana do ul. Widocznej chodniki są zajęte przez parkujące tam ciężkie samochody, na które Straż Miejska nie zwraca uwagi. Jest tu podwójna, ciągła linia, której nie powinno się przekraczać.

Radny Zdzisław Gójski – przypomniał, że w miesiącu lutym br składał zapytanie dotyczące audytu przeprowadzonego w klubach kultury i do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi.

Radny Cezary Jurkiewicz – zwrócił się do Przewodniczącego Rady o udostępnienie i opublikowanie dla wszystkich zainteresowanych opinii prawnej dotyczącej łączenia mandatu radnego i nawiązywania stosunku pracy na kierowniczych stanowiskach w jednostkach podległych gminie.

Ustosunkowując się do tej wypowiedzi, Przewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Norbert Szczepański poinformował, że informację na ten temat można znaleźć w Ustawie Warszawskiej, „Samorządzie Terytorialnym 2002/12/59.”, opinia znajduje się też w internecie wpisując hasło Profesor Jagielski. Na ten artykuł jak również na wypowiedzi Pana profesora powołują się także wyroki NSA. Dla potrzeb tego konkretnego przypadku sporządzono opinię prawną na zamówienie Prezydenta m.st. Warszawy. Zapytanie takie skierowano też do Wojewody.

Radny Cezary Jurkiewicz zapytał też:

- „co się dzieje z krzyżem, który znajdował się przy ulicy Płowieckiej a został oddany do renowacji?, na czym ona polega i kiedy krzyż wróci na swoje miejsce?
- zwrócił uwagę na dewastację studni oligoceńskiej na Marysinie.

Radny Sławomir Kacprowicz poruszył sprawę

- stanu nawierzchni w ulicy Trakt Lubelski od ulicy Zwoleńskiej do ulicy Borowieckiej po robotach budowlanych związanych z budową kolektora „W” , czy coś w tej sprawie wiadomo?
- planu miejscowego Kuligowa – ponieważ plan Kuligowa tworzony jest już dziewięć lat, czy korzystnym byłoby w tym przypadku odstąpienie od realizacji dalszej procedury w zamian za podjęcie nowej uchwały dotyczącej wykonania nowego planu z wykorzystaniem wyników prac, które miały miejsce do tej pory ?

Ustosunkowując się do tej wypowiedzi Pani Burmistrz – Jolanta Koczorowska poinformowała, że sprawę tę należy przedłożyć w Komisji Ładu Przestrzennego m.st. Warszawy.”

Chodnik...

- uwierzę, jak zobaczę.
O tym, że za zaskórniaki zbudują rondo Bysławska / Wał M. informowali w czerwcu ub. roku, powstało?