Z wawerskiego ula…

I już …jesteśmy na listopadowej sesji ( pierwszej z dwóch). Dopiero, co umilkło „Memento mori” a już nieśmiało słychać „White Christmas”. Odpuśćmy sobie wątek o przekładaniu pieniędzy z kieszeni do kieszeni i na początek zajmijmy się bezpieczeństwem, parkingami, wychowaniem i edukacją….
**
„Zastępca Burmistrza Adam Godusławski poinformował, że Urząd złożył wniosek o dofinansowanie programu pn. „Razem bezpiecznie w Wawrze”. Są to działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Dzielnicy Wawer m.st.. Warszawy. Będzie to projekt wpisujący się w działania Dzielnicy zmierzające do poprawy sytuacji bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poinformował też, że dobiega końca budowa przedszkola przy ulicy Świebodzińskiej. Dzięki zaoszczędzonym środkom można rozszerzyć wyposażenie multimedialne. Zostanie utworzona specjalna sala i zakupiony sprzęt do terapii sensorycznej. W chwili obecnej trwa weryfikacja dokumentacji technicznej przedszkola jak również modernizacji szkoły przy ulicy Kadetów. Prawdopodobnie na przełomie listopada i grudnia będzie można ogłosić postępowanie przetargowe na budowę tego obiektu. Przygotowana jest już dokumentacja na parkingi przy stacjach kolejowych Radość, Międzylesie, Gocławek. Wszelkie uzgodnienia z PKP są do wglądu państwa radnych. „
*
Aj, dzieje się dzieje. Nie widzę tylko tego bezkolizyjnego skrzyżowania Bysławska/ Wał, ale teraz wcześnie robi się ciemno. To może teraz przenieśmy się do „podwarszawskiej” ( - kiedy ci dziennikarze opanują topografię stolicy?) Radości…

**
„Pan Burmistrz ( ten sam, co wyżej – przyp. axa) poruszył też temat nakładki asfaltowej na ulicy Wisełki. Poinformował, że główną przeszkodą wykonania nakładki asfaltowej jest budowa wodociągu. Inwestycja ta jest planowana na rok 2014. Nierozsądnym rozwiązaniem byłoby wykonanie nakładki przed budową wodociągu, który będzie szedł w pasie drogowym.
Zaznaczył, że najwięcej środków budżetowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji jest inwestowanych w Dzielnicy Wawer. Wszystko dzieje się za sprawą nowo wybudowanego „Kolektora W”. Jeszcze w roku bieżącym będzie ogłoszony przetarg na koncepcję dla kanalizacji dla całego pasa od ulicy Patriotów na zachód od torów kolejowych w stronę Wisły (od Trasy Siekierkowskiej w dół). Koncepcja obejmować będzie kanalizację sanitarną i deszczową. „
*
Ulica Wisełki już teraz ma swoje 5 minut, a to za sprawą nowej „spożywki” sieci Netto ( pierwsza w stolicy i bodaj trzecia na Mazowszu). Z tempa prac można wnioskować, że pierwsze zakupy wypadną jeszcze przed tegoroczną Gwiazdką – to jak w tej sentencji „ umarła Mini-Europa, niech żyje Netto”. Nad jednym się tylko zastanawiam – czy parking tego sklepu nie zamieni się P+R – zupełnie jak ten przed sklepem „Społem”?

*
Dalej nasi drodzy radni dzielili się wiadomościami o przebiegu budowy ronda na Trakcie ( czy tego, o którym tak głośno w Gazecie Echo?), dziękowali sobie nawzajem i zapewniali o pamięci o poszczególnych osiedlach – jednym słowem „landryna”, którą ja się brzydzę, brrr…

*
A teraz o uznaniu dla władz Wawra, które tyle lat przygotowywały Pannę Wodną…
**
„W odpowiedzi na to pytanie Burmistrz Adam Godusławski poinformował, że dyrektor Biura Koordynacji jest bardzo zadowolony z tak rozległych prac przy ulicy Panny Wodnej. Urząd czyni starania dotyczące otrzymania dodatkowych środków na inwestycję „przebudowa Traktu Lubelskiego”. Jest duża szansa, że część środków przeznaczonych na budowę metra znajdzie się w zasobach różnych spółek, a tym samym trafi bezpośrednio do części dzielnic.”
*
O owacji na stojąco nic nie ma w protokole to czas na interpelacje i zapytania …
**

„Zapytania złożyli:

Radna Hanna Chodecka – w sprawie:
• wjazdu na teren przychodni w Radości oraz doraźnej pomocy w sprawie ulicy Wisełki polegającej na usunięciu dużych drzew utrudniających wjazd w ulicę dużych samochodów ( straż pożarna). Czy po ewentualnym wycięciu tych drzew można byłoby wysypać ulicę w tym miejscu żwirem?

Radny Andrzej Wojda w sprawie:
• przekazania Zespołowi Szkół 111 hali sportowej przy ul. Poezji, która zgodnie z projektem została wybudowana na potrzeby szkoły?

W odpowiedzi na zapytanie Zastępca Burmistrza Łukasz Jeziorski poinformował, że sprawa jest w trakcie załatwiania i znajduje się w mieście. Prawdopodobnie od stycznia 2014 roku hala zostanie przywrócona szkole. Poinformował też, że jest zgoda na budowę przepompowni dla w/w szkoły.

Przewodniczący Rady Norbert Szczepański w sprawie:
• organizacji ruchu na ulicy Pożaryskiego od ulicy Żegańskiej do ulicy Świebodzińskiej,
• reklam znajdujących się na terenach PKP w szczególności ich legalności.

Radny Cezary Jurkiewicz w sprawie:
• zaleceń pokontrolnych z dnia 29.02.2012r. dot. opracowania i wdrożenia projektu organizacji ruchu na ulicy Poprawnej,
• dalszych prac na „umową śmieciową”,
• rozbudowy budynku przy ulicy Kożuchowskiej,
• oczyszczania ulicy Karpackiej na odcinku Cedrowa – Strusia (ok. 120 metrów).

Radna Hanna Chodecka – kto będzie nadzorował prace związane z realizacją siłowni plenerowych?

W odpowiedzi na to pytanie Zastępca Burmistrza Łukasz Jeziorski poinformował, że nadzór nad tymi pracami będzie sprawował Urząd Dzielnicy.

Radny Mirosław Gotowiec w sprawie:
• uregulowania znakami pionowymi skrzyżowania ulic Masłowiecka – Jeziorowa,
• nasypów ziemnych wzdłuż południowej granicy ulicy Panny Wodnej na odcinku domów jednorodzinnych Osiedla Borków,
• kompleksowej informacji o projektach i robotach budowlanych dla ulic łączących ul. Patriotów z ulicą Wał Miedzeszyński,
• decyzji o warunkach zabudowy dla działki przy ulicy Palmowej.”

*
Nikogo nie pominęłam? Oczywiście większość spraw będzie przedmiotem działań ekspertów z wawerskiego UD i innych ciał stołecznego ratusza.

*

Ściemnia się ( jak to w listopadzie) to jeszcze kawa i deser…Wolne wnioski

**
„Jako pierwszy głos zabrał radny Sławomir Kacprowicz. Poruszył następujące sprawy:

• postępu prac przy inwestycji pt. „przebudowa Traktu Lubelskiego” (zgodnie z harmonogramem),
• usytuowania trzech latarni przy ulicy Kadetów na odcinku od ulicy Poprawnej do ulicy Trakt Lubelski,
• bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej nr 109 (podziękował za postawione słupki, które znacząco wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa, skończyło się parkowanie na chodniku),
• przejścia dla pieszych z terenu parafii zerzeńskiej do SP 109, oraz namalowanie pasów przy ulicy Trakt Lubelski,
• wykonania nakładki asfaltowej przy ulicy Narodowej,
• na kiedy przewidywano ukończenie ulicy Panny Wodnej? ,
• bezpieczeństwa przy ulicach Bronowska – Masłowiecka a także ronda przy ulicy Trakt Lubelski, które niebawem zostanie uruchomione,
• przebudowy ulicy Trakt Lubelski i ronda Bronowska – Trakt Lubelski, radny poinformował, że gdy na rondo wjedzie długi autobus komunikacji miejskiej wtedy koło przednie na pewno oprze się o krawężnik, a wtedy osoba znajdująca się na chodniku zostanie przez ten autobus potrącona, poprosił o wizję lokalną w tym miejscu.
**
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Włodzimierz Zalewski poruszył sprawę spowalniaczy na ulicy Mrówczej, niestety ich usytuowanie sprawia, że nie spowalniają one ruchu. Nie spełniają swojej roli.”

*
I pora na ripostę, bo bezpieczeństwo to priorytet nie tylko w Wawrze …
**
„Usytuowując się do tej wypowiedzi Zastępca Burmistrza Adam Godusławski oświadczył, że statystyki przeczą takiej wypowiedzi. Zgodnie z informacją komendanta straży miejskiej ilość wykroczeń w tym miejscu spadła aż o 90%. Do tego, że w chwili obecnej jest znacznie bezpieczniej przyczyniają się też kolorowe pasy hukowe, na które mieszkańcy niestety narzekają. Wracając do ułożenia tych progów, Burmistrz poinformował, że wiosną tego roku Urząd razem z przedstawicielami Zarządu Transportu Miejskiego przeprowadzili wizję lokalną mającą na celu stwierdzenie, czy można byłoby zbliżyć progi do osi jezdni. Niestety zgodnie ze stanowiskiem ZTM-u nie ma takiej możliwości. Dokumentacja fotograficzna w tej sprawie jest do wglądu państwa radnych.”
*
Pamiętacie, co obiecała p. Grażynka Lendzion na ul. Lucerny? Otóż to, już teraz ponoć są tam „kocie oczka” ( lampki zatopione w asfalcie przy przejściach dla pieszych), a będą …właśnie progi zwalniające i azyle dla pieszych. Ale co mają dziki i fotoradary wspólnego to pytanie do …
**
„Radny Sławomir Kacprowicz zwrócił uwagę na przechadzające się stado dzików
w okolicach ulic Trakt Lubelski, Zwoleńska, Kadetów. Poprosił też o usytuowanie fotoradarów przy ulicy Trakt Lubelski.”
*
A czy pan Radny wie, że chociaż raz posłowie PO i PSL coś mądrego wymyślili w kwestii radarów? „Aparat” dla straży już kupiony? Nie? To dobrze, bo pewnie już nie będzie potrzebny. A jeśli już jest, to szybko na Allegro, póki ceny nie zaczną spadać za sprawą podaży ( Policja wszystkich nie da rady odkupić).
*
To posiedzenie również zaszczycili swoja obecnością mieszkańcy zielonej dzielnicy, pozostaje mieć tylko nadzieję, że nie musieli zbyt długo czekać na swoje „5 minut”…
**

W tym miejscu głos zabrali mieszkańcy dzielnicy. Poruszyli następujące sprawy:

• utwardzenia ulicy Wisełki na całej długości,
• niewystarczającą naprawę ulicy Wilgi po wykonaniu kanalizacji, źle położone progi („śpiący policjanci”) ułożono je w miejscach, gdzie praktycznie nie ma ruchu,
• wybudowania progów zwalniających przy szkole na ulicy Wilgi i Osterwy,
• remontu dachu w szkole przy ulicy Wilgi.
*
Oj, to musiała być perła w koronie Wawra, czyli silna reprezentacja Rady Osiedla Radość.
I tak trzymać, i tak trzymać…
*
A co następnym razem? A jeszcze dogrywka w listopadzie, bo „prochy” ( no, wiecie koka, amfa, itp., itd.), których łatwa dostępność poruszyła naszych przedstawicieli i bardzo słusznie, że zdecydowali się na jeszcze jedno, specjalne posiedzenie rady, niczym sztabu kryzysowego. Owoce tego posiedzenia poznamy zapewne dopiero w styczniu, no może na koniec grudnia.

**
Axa

*
Niniejszy post nie powstałby, gdyby nie praca p. Alicji. Dziękujemy i pozdrawiamy:).

Odeska jedną z najwęższych ulic w Wawrze?

Przyznam się, że mnie poruszyła ta interpelacja. Pani Joanno, proszę o wskazanie w takim razie ulicy w przeciwną stronę... A jeśłi już to tylko kierunek Gruszy, bo chyba nie między Patriotów i Mrówczą...
*
jednokierunkowa