się dowiedziałam... plus info o osiedlu

Na moje zapytanie o stan obecny i przewidywany harmonogram prac nad odwodnieniem dostałam takie info, podpisane przez pana zastępcę burmistrza Z.: "(...) w celu poprawy sytuacji w zakresie odprowadzenia nadmiaru wód desczowych i roztopowych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, w 2012 r. wykonane zostało opracowanie pt.: "Koncepcja odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu osiedli: Zbójna Góra, Aleksandrów oraz obszaru Nadwiśla, leżących na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy".
Aktualnie, rozpoczęty został kolejny etap realizacji zadania, jakim jest uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, na terenach szcególnie narażonych na podtopienia. W chwili obecnej zaawansowane są już prace nad ogłoszeniem przetargu na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu osiedli: Zbójna Góra, Aleksandrów oraz obszaru Nadwiśla w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie polegać na budowie kanalizacji drenażowo-rozsączającej, a tam gdzie jest to możliwe dostosowaniu istniejących urządzeń melioracji wodnych (rowów, zbiorników wodnych itd.) do przejmowania nadmiaru wód opadowych i roztopowych z terenów zurbanizowanych."

Dowiedziałam też, można powidzieć, że z pierwszej ręki, że na obszarze po lewej stronie ul. Podkowy (patrząc w kierunku Wiązownej), poniżej ul. Wiązowskiej (tam, gdzie trwa wielki czyszczenie terenu z drzew) powstanie jednak osiedle domków. Inwestor czeka na wz. Ponoć wyczyścił już jeden rów (za domami z nr 153, 153a itd.), ma też czyścić ten przy Wiązowskiej.
Będzie lepiej? Nadzieja umiera ostatnia.

A jednak...

nie tak totalnie bezradna, a już na pewno nie "bezczynna".
Cóż, teraz proszę tylko ocierać pot z czoła p. Z i pilnować owych terminów, bo znów minie rok, a potem przyjdą wybory.
...Powstanie osiedle domów i pojadą Podkowy, i Złotej Jesieni - wspólczuje tym, którzy osiedli przy jedym szlaku w A.
A co z połaczeniem Wiazowskiej - Szulczyka- Zagórzańskiej i Izbickiej?
...A kogo to obchodzi?:(

mnie :)

Nie maiałabym nic przeciwko, a nawet bym chciała połączenia Wiązowskiej z Szulczyka, miałabym dojazd z drugiej strony, po asfalcie :). Pytałam, czy jak będą budować osiedle, to czy zrobią połączenie Podkowy z Szulczyka (ale pytałam o drogę przy nr 153), ponoć UD nie wyraził zgody.
Można wystąpić o udostępnienie informacji publicznej, muszą odpowiedzieć w ciągu 14 dni. I można ich tak nękać, żeby się przynajmniej nie nudzili ;)

Przecież pan Burmistrz

Przecież pan Burmistrz Zaboklicki7 zrezygnował wczoraj z funkcji, ważne od 5 maja. Przynajmniej wczoraj była sesja z powodu rezygnacji i zaklepanie tego.