Wcale nie taki znów cichy wieczór...

I znów proponuję Wam wycieczkę w czasie – tym razem przenosimy się na grudniową sesję, Rady dzielnicy Wawer. A ponieważ to 16-sty grudnia to nad zebranymi unosi się już duch Bożego Narodzenia, co sprawia, że atmosfera sprzyja nie tylko zadawaniu pytań, ale również szybkim na nie odpowiedziom. Zacznijmy od mniej i bardziej tajemniczych inwestycji na ulicach : Południowej, Marsa i Spadowej i klasie profilowej w LO na ul. Alpejskiej.
Cicha noc, święta noc...

*
- Radny Rafał Czerwonka: o jaką inwestycję chodzi przy ulicy Południowej?
W odpowiedzi na to pytanie Burmistrz Leszek Baraniewski poinformował., że inwestycja dotyczy budowy domów wielorodzinnych, sześciu lokalowych przy ulicy Skalnicowej.

- Radny Jerzy Debert : czego dotyczy zapis „ oraz planowanej inwestycji przy ulicy Marsa?” W odpowiedzi na to pytanie Burmistrz Leszek Baraniewski poinformował., że inwestycja dotyczy budowy domów komunalnych.

- Radny Sławomir Kacprowicz : o jaką inwestycję chodzi w zapisie p-ktu nr 7 „dot. realizacji inwestycji polegającej na budowie przy ul. Spadowej?” W odpowiedzi na to pytanie Burmistrz Leszek Baraniewski poinformował., że inwestycja dotyczy budowy 46 budynków mieszkalnych. Z uwagi na walory krajobrazowe tego miejsca, Zarząd wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji odmownej, na co Zespół Koordynujący m.st. Warszawy wyraził zgodę.

- radna Barbara Fajkowska: czego dotyczyło spotkanie z przedstawicielem ATM Studio oraz spotkanie z Zastępcą Dyrektora Biura Polityki Lokalowej?
W odpowiedzi na te pytania Burmistrz Zdzisław Gójski poinformował., że rozmowy z Przedstawicielem ATM Studio dotyczyły utworzenia w LO przy ul. Alpejskiej klasy filmowej., Ażeby w roku szkolnym 2016/2017 były trzy klasy pierwsze.
Spotkanie w Biurze Polityki Lokalowej dotyczyło budowy nowych budynków komunalnych.

- Radny (M. Żebrowski) zapytał: czy Zarząd podejmuje działania związane z realizacją mostu „Na Zaporze”?, ponieważ na stronach internetowych pojawiają się informacje na ten temat. Czy Zarząd oczekuje pomocy w tej sprawie ze strony radnych?

W odpowiedzi na te pytania Burmistrz Łukasz Jeziorski poinformował., że im więcej przepraw mostowych na wysokości dzielnicy, tym lepiej. Poinformował też, że w tym temacie powstała strona internetowa. Ponieważ mieszkańcy Żoliborza podchodzą do tego projektu z wielką niechęcią, dlatego też Zarząd próbuje utworzyć małą koalicję z innymi, bliskimi nam dzielnicami a radnych też prosi o propagowanie strony. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych planów, ale należy zrobić wszystko by pomysł ten odżył na nowo i by wdrożyć go w życie.

*

I już tylko wolne wnioski...

Radna Monika Laskowska Ludwiczak
- wymiana latarni u zbiegu ulic Lucerny i Traktu Lubelskiego ( latarnia uszkodzona),
- harmonogram wywozu nieczystości na rok 2016,
- oświetlenie ulicy Korkowej za cmentarzem,
- wjazdy i wyjazdy przy firmie „SELGROS” przy ulicy Marsa,
- zmiana sygnalizacji świetlnej przy ulicy Płowieckiej, która miałaby na celu upłynnienie ruchu w stronę ulicy Kajki,

Radna Barbara Fajkowska
- co stanie się z pieniędzmi, które były przeznaczone na odwodnienie w Osiedlu Aleksandrów,
- modernizacja centrum Falenicy,
- zamknięcie przejazdu kolejowego w Falenicy po wybudowaniu obwodnicy,
- zagospodarowanie terenu wokół „morskiego oka” w Aleksandrowie,

( I pora na ujawnienie, dlaczego II etap modernizacji MO przepadł. Ale i tak jest postęp – jeszcze w 2010 roku był to teren o nieustalonej własności, co nie pozwalało na żadne „topienie” publicznych pieniędzy) ...

– Odnosząc się do tematu zagospodarowania terenu wokół „morskiego oka”, Pan Łukasz Jeziorski – Burmistrz Dzielnicy Wawer oświadczył, że niestety teren ten nie jest własnością miasta st. Warszawy. Jest to teren Nadleśnictwa Celestynów. Projekt został dostosowany do wymogów prezesa Nadleśnictwa. To właściciel terenu decydował o tym, jak on będzie wyglądał.

- Odnosząc się do tematu zamknięcia przejazdu kolejowego w Falenicy po wybudowaniu obwodnicy poinformował, że decyzja taka dotyczy wszystkich przejazdów kolejowych nie tylko na terenie naszej dzielnicy ale również innych gmin w Polsce. Przepisy w tym względzie dają możliwość PKP zamknięcia przejazdów kolejowych z zaporami na odcinkach do trzech kilometrów od bezkolizyjnego przejazdu tunelowego,

- W sprawie modernizacji centrum Falenicy poinformował, że co innego modernizacja targowiska, jego przebudowa, a co innego koncepcja urbanistyczna centrum Falenicy – wizja, w którym kierunku należy podążać. Koncepcja przebudowy targowiska będzie tematem obrad komisji inwestycyjnej,

- Pieniądze niewykorzystane na odwodnienie przechodzą na rok następny.

*

I pojawiły się wątpliwości, czy warto walczyć o ...most na Zaporze?

- Radny Andrzej Krasnowolski stwierdził, że budowa mostu „Na Zaporze” spowoduje, że Dzielnica Wawer stanie się trasą tranzytową dla Dzielnicy Wesoła, tirów wjeżdżających z kierunku Terespola i Lublina,

- W dyskusji nad budową mostu „Na Zaporze” burmistrz wyjaśnił, że to Południowa Obwodnica Warszawy przejmie tranzyt na zachód i wschód od Warszawy. Reszta trasy jest typowo lokalna.

- Radny Sławomir Kacprowicz stwierdził, że: budowa mostu „Na Zaporze”, ulica Nowozwoleńska, budowa nowej ulicy Bora Komorowskiego powinny być tematem dyskusji na komisji ładu przestrzennego,

I tyle w telegraficznym skrócie. Materiał okrojony, ale pozostała część niewiele już wnosiła do naszego bytowania na rubieżach Wawra lub „tranzytu” przez dzielnicę.