Podaj cegłę, czyli plany inwestycyjne na 2016 rok

Poniżej prezentujemy plany inwestycyjne, o jakich radziła komisja inwestycyjna w październiku ub.r.
Na budowę dróg i... mostów wawerski ratusz chce wydać nie więcej 14 308 296 PLN. Poza inwestycjami w drogi nasi umiłowani przywódcy będą rozwijali siec siłowni plenerowych. Kwoty podane przy poszczególnych projektach są jedynie orientacyjne, bo przecież w trakcie trwania przetargów działa niewidzialna ręka rynku, a zdesperowani wykonawcy już nie raz i nie dwa zmuszeni byli odjąć sobie od ust, aby wygrać postępowanie. Oto szczegóły...
**
Budowa ul. Jeziorowej · ca’ 6 770 850 PLN – niewątpliwie najbardziej kosztowna inwestycja Wawra w tym roku. Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy Jeziorowej na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Masłowieckiej o długości 1.160 m.
*
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem – ca’ 1 945 850 PLN. Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy Wiązanej na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Lebiodowej o długości 960 m.
*
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską – ca’ 747 469 PLN. Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy w osiedlu Aleksandrów, zwyczajowo zwanej Procesyjną.
*
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD) – ca’ 4 011 317 PLN.Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy Mydlarskiej oraz jej przedłużenie stanowiące połączenie osiedla Sadul z osiedlem Międzylesie.
*
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej - ca’ 794 810 PLN. Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę chodnika w ul. Przylaszczkowej na odcinku od ul. Poezji do ul. Wał Miedzeszyński.
*
Realizacja projektu „Chodnik dla pieszych + kładka nad rowem przy ul. Złotej Jesieni”- ca’ 38 000 PLN
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w ul. Złotej Jesieni w rejonie przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu z ul. Ks. Szulczyka wraz z budową kładki dla pieszych nad istniejącym rowem.
*
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - ca’ 732 938 PLN
Zakres zadania obejmuje budowę odwodnienia terenów w osiedlach Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle.
**
Realizacja projektu „SIŁOWNIA PLENEROWA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW” ca’ 34 000 PLN
Zakres zadania obejmuje doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Samorządowej w urządzenia typowe dla siłowni oraz m.in. stoliki do gry w szachy i stół do ping-ponga.
*
Realizacja projektu „SIŁOWNIA NA POWIETRZU” - ca’ 28 450 PLN
Zakres zadania obejmuje wybudowanie siłowni plenerowej w rejonie ulic Poezji i Przylaszczkowej w Falenicy i wyposażenie jej w sześć urządzeń (biegacz, jeździec, orbitrek, wahadło, wioślarz, wyciskanie).
*
Realizacja projektu „Siłownia plenerowa przy placu zabaw na ul. Frenkla w Falenicy” - ca’ 55 200 PLN
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej składającej się z następujących urządzeń: orbitrek eliptyczny, wioślarz, narciarz, piechur, koło małe do tai-chi, motyl, drabinka, rowerek i wyciskanie siedząc. Ponadto zakres prac obejmuje ustawienie tablicy informacyjnej, dwóch ławek i dwóch koszy na śmieci.
*
Realizacja projektu „SIŁOWNIA I MODERNIZACJA PLACU ZABAW” - ca’ 52 000 PLN
Zakres zadania obejmuje montaż urządzeń siłowni oraz zjeżdżalni i tablicy z koszami na placu zabaw przy ul. Pożaryskiego.
*
Realizacja projektu „SIŁOWNIA PLENEROWA” –ca’ 30 000 PLN
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej przy ul. Izbickiej 3.
**
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej - ca’10 673 684 PLN
Zakres zadania obejmuje budowę budynku oświatowego 4-kondygnacyjnego, o powierzchni ok. 8.000 m2, obejmującego 21 oddziałów szkolno-przedszkolnych. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane.
*
Realizacja projektu „OGRÓDEK ZABAWOWO-REKREACYJNY” ca’ 32 000 PLN
Zakres zadania obejmuje usytuowanie przyrządów do ćwiczeń rekreacyjnych dla dorosłych (drabinka, motyl, drążki, trenażer, ławka, rower oraz wahadło+biegacz+twister) na terenie położonym przy obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 218.
*
Realizacja projektu „Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Warszawie”- ca’
38 000 PLN. Zakres zadania obejmuje rozbudowę placu zabaw o stół do tenisa, stół do gry w szachy lub chińczyka, stół do gry w piłkarzyki oraz ułożenie kostki betonowej na powierzchni ok. 70 m2.

**
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski - ca'5 476 500 PLN
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla około 150 dzieci - piętrowego budynku o powierzchni ok. 2.000 m2. W 2016 r. zaplanowano sporządzenie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.
**
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej - ca’ 250 000 PLN
Zakres zadania obejmuje rozbudowę i oznakowanie ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, ogólno dzielnicowego systemu ścieżek rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą (ławki, kosze, stojaki na rowery, oznakowane tablice, zadaszenia). W 2016 r. zaplanowano kontynuację realizacji prac budowlanych.
*
Realizacja projektu „WODNY PLAC ZABAW DLA WAWRA” - ca’59 472 PLN
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż na basenie sportowym przenośnego placu zabaw wraz z pełnym wyposażeniem mocującym i eksploatacyjnym oraz dwudziestu kamizelek asekuracyjnych dla dzieci i młodzieży.
*
Realizacja projektu „SKAŁKA DO WSPINACZKI BUDOWANEJ NA TERENIE OSIRU WAWER” – ca’ 54 000 PLN
Zakres zadania obejmuje budowę ściany wspinaczkowej o szerokości 2 m, wysokości 3,5 m i długości 3 m oraz powierzchni imitującej naturalną skałę.
**

I to tyle z wybranych pozycji inwestycyjnych.
Po ukończeniu siłowni ( zauważcie, że różnią się wyposażeniem) będziemy musieli pożegnać się z nadwagą:). A dlaczego wybrano te, a nie inne drogi to roboty? Oto uzasadnienie szefa UD...
„Pan Łukasz Jeziorski Burmistrz Dzielnicy stwierdził, że zaplanowane do wykonania ciągi ulic mają tworzyć szkielet komunikacyjny Dzielnicy, umożliwiający bezkolizyjne przemieszczanie się po niej ruchu komunikacyjnego w drodze do innych części miasta, równocześnie brany pod uwagę jest fakt rozwoju poszczególnych Osiedli i liczba ich mieszkańców.”

Ale były też wątpliwości...
„Zabierający głos w dyskusji radni Marcin Kurpios, Sławomir Kacprowicz, Monika Laskowska Ludwiczak prosili o rozwianie ich wątpliwości, że umieszczone w projekcie planu na rok 2016 inwestycje zostaną w omawianym okresie zrealizowane.

Pan Łukasz Jeziorski Burmistrz Dzielnicy Wawer, odpowiadał, że nie widzi zagrożeń w ich realizacji, aczkolwiek mogą być przesunięcia w miesiącach ich zakończenia, z powodu inwestycji w niektórych z planowanych ulic przez MPWiK.”

„Radna Barbara Fajkowska w ponownym wystąpieniu poruszała sporawe inwestycji związanych z pracami odwadniającymi Osiedle Aleksandrów – pytała, dlaczego w budżecie 2016 r. są tak niewielkie nakłady przeznaczone na ten cel.

W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował radnych, że to zadanie będzie realizowane przez Biuro Infrastruktury w połączeniu z MPWiK, wykorzystując wykonane już przez Dzielnicę projekty.”
*
/ na podstawie protokołu Komisji Inwestycyjnej/

szkielet drogowy

No nie wiem , czy "Procesyjna" stworzy szkielet drogowy ?- Nam tu potrzeba Wiązowskiej do Zagórzańskiej i wpięcia Szulczyka.
Pozdrawiam,

Janka