Z wawerskiego ula...

Czym jest miesiąc październik dla każdego ula? To czas ostatecznych przygotowań do jesiennej smuty i zwykle mroźnej i śnieżnej zimy. Królowa matka robi przegląd zapasów, robotnice wracają na zimowe leże, a trutnie nie są w tym momencie potrzebne, a jeśli tak, to pora już na krótkie podsumowanie październikowej sesji UD…

*
W przypadku włodarzy Wawra przygotowaniem do nadchodzącej zimy i zamknięcia roku jest nieustanna praca nad budżetem i wszystkie działania mają na celu tylko to jedno, aby budżet się domknął. Tak było i tym razem – radni pochylali nad zabezpieczeniem środków dla funkcjonowania oświaty i zakończenia budowy słynnego już przedszkola na ul. Świebodzińskiej w M.

Omawiano tez poziom środków na inwestycje w przyszłym roku i tak : „Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, to w tej chwili wstępnie jest to kwota 14 820 488 zł, jednak uwzględniając obowiązującą Wieloletnią Prognozę Finansową i zmiany, które są przygotowywane w kierunku przeniesienia środków z roku 2013 na rok 2014, będzie to kwota w granicach 19-20 mln zł.”

*
Gentelmani o pieniądzach nie rozmawiają, ale radni muszą nawet, jeśli te rozmowy są nużące, a chyba takie były, bo: „Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Włodzimierz Zalewski zwrócił uwagę, że to nad czym obecnie Rada procesuje jest jednym z głównych zadań Dzielnicy, czyli pochylanie się nad budżetem, analizowanie budżetu i dyskusja na temat polityki budżetowej Dzielnicy. Wiceprzewodniczący powiedział, że odczuwa niedosyt dyskusji podkreślając, że otrzymali budżet nie prowadząc dyskusji na temat priorytetów”.

- Święte słowa p. Włodku, święte słowa – my też odczuwamy niedosyt i ten niepokój, czy leci z nami pilot, czy tylko jesteśmy na administracyjnym autopilocie? Ale nowe rozdanie za rok, cokolwiek by to nie oznaczało:).

- Co do jednego radni są spokojni – edukacja w 2014 roku nie będzie wymagała specjalnych wyrzeczeń, bo ma już zapewnione finasowanie, a reforma szkół w dzielnicy przyniosła pozytywne efekty.

I oddając raz jeszcze głos p. Włodkowi …” Wiceprzewodniczący oceniał proponowany budżet średnio. Wyraził zadowolenie w związku ze zwiększonymi środkami na oświatę, natomiast uważał, że środki na inwestycje w wysokości 14 mln zł i 5 mln przesuniętych z tego roku to jest 19 mln zł są nie wystarczalne. Zdaniem Wiceprzewodniczącego brakuje pewnej wizji rozwoju elementów infrastrukturalnych. Analizując ten budżet Wiceprzewodniczący nie widzi tendencji rozwoju Dzielnicy Wawer.”

*
A nad czym jeszcze deliberują radni, gdy nie mówią o pieniądzach? Ano, czasami trzeba aż uchwały, aby jakieś słowo usunąć lub zamienić. Poza tym czasami chodzi o …dodatkową furtkę…”

„Radny Zdzisław Gójski nawiązując do informacji z pracy Zarządu zapytał, czy udało się uzyskać konsensus z Dyrektorem Klubu Kultury przy ul Lucerny, że ten ogródek jordanowski będzie ogólnodostępny, czy udało się z Dyrektorem Zespołu Szkól przy ul. Wichrowej, Korynckiej osiągnąć konsensus, żeby ogródek był dostępny dla dzieci nie tylko szkolnych?

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Adam Godusławski odpowiedział, że będzie zrobiona odrębna furka, którą będzie można wchodzić niezależnie od wejścia do budynku klubu furtką, która tam jest. Natomiast odnośnie placu zabaw na terenie szkoły nie uczestniczył w ustaleniach."

*
I to prawie byłoby na tyle …zostały nam jeszcze zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

Zacznijmy od tych pierwszych, o których jeden z radnych będący konstruktywną opozycjo-koalicją miał się wyrazić, że to narzędzie pracy dla takich jak on, ale w tym wypadku…

„Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Włodzimierz Zalewski poinformował, że wpłynęły dwie interpelacje Włodzimierza Zalewskiego w sprawie:

- Przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Przewodowej i Zasadowej
- Przystanków autobusowych na ulicy Przewodowej
( W dużej mierze odpowiedź na powyższe znalazła się na łamach Gazety Echo- przyp. axa)

Radna Hanna Chodecka złożyła zapytanie w sprawie parkingów przy torach na terenie PKP
w Radości i Gocławiu.

*
A teraz deser …. Wolne wnioski.

„Radny poruszył sprawę wystąpień mieszkańców na sesji, którą należałoby osobno przedyskutować uważając, że nie powinno się nie dopuszczać do głosu mieszkańców.
( ten zapis nie jest do końca jasny, ale pp. chodzi o tzw. kulturę formułowania myśli i wysławiania się – przyp. axa). Radny apelował o dbanie o czystość języka, który wysokie zgromadzenie stosuje.

Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Włodzimierz Zalewski poruszył sprawę stanu bezpieczeństwa w dzielnicy Wawer zwracając uwagę na dwa incydenty mające miejsce w ostatnim czasie w osiedlu Miedzeszyn.
Wiceprzewodniczący wnioskował o ustawienie monitoringu w newralgicznych miejscach
osiedla Miedzeszyn.

Radna Hanna Chodecka poinformowała, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Społecznej na wniosek radnej Joanny Waligóry, był zaproszony przedstawiciel policji. Prośba ze strony policji była taka, aby zgłaszać na policję wszelkie niepokojące incydenty.

(…)

Radny Zdzisław Gójski zapytał o monitoring w tunelu na stacji kolejowej Wawer, który miał być wykonany w 2012 r. i do chwili obecnej nie został zrobiony.

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Łukasz Jeziorski odpowiedział, że na wspólnym spotkaniu w Rembertowie odnośnie monitoringu dyrektor Tarecki poinformował, że w przyszłym roku nie ma w budżecie zabezpieczonych środków na tego typu działania.

Mieszkanka poruszyła między innymi kwestie:
• niezabudowanych działek, gdzie chodniki są zarośnięte, nie sprzątane, są zaniedbane,
• niebezpiecznych przejść:
- róg ul. Mrówczej i ul. Paczkowskiej (nie pomalowane pasy),
- przy szkole prywatnej na Mrówczej (zniknęły znaki i nie są uzupełniane),
- przy ul Klimontowskiej(zarośnięte znaki),
• zapadnięte studzienki na ul. Klimontowskiej,
• przejścia przez tory w Wawrze w Aninie,
• umieszczania słupów oświetleniowych na środku chodnika,
• parkowania samochodów na chodnikach, co utrudnia przemieszczanie się pieszych.”

W tym miejscu musimy pochwalić Panią mieszkankę, bo jej postawa jest godna naśladowania
Zauważył to sam... ”Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Włodzimierz Zalewski zaproponował, aby mieszkanka swoje uwagi złożyła na piśmie do Zarządu Dzielnicy”.

**
Koniec:)