Dla klientów firmy ZUK Błysk / Grupa Toensmeier

Z rozmowy z p. dyr. A. Sulejczakiem z firmy Błysk wynika, że :
1. Wszyscy byli ( nie ma potrzeby składania dodatkowych próśb) klienci Błysku będą obsługiwani zgodnie z dotychczasowym harmonogramem tj. śmieci niesegregowane w środy, śmieci segregowane w czwarty poniedziałek miesiąca - to w przypadku Aleksandrowa (a praktycznie teraz wszyscy zadeklarowali segregację)
2. W przypadku świąt, które wypadną w dniu odbioru - termin odbioru w dodatkowym dniu zostanie podany na stronie http://blysk.toensmeier.pl/, tam też znajdziecie tel. i e:mail
3. Worki do segregacji można odbierać bądź w siedzibie Błysku lub na bazarku w Radości, a ponieważ miasto będzie płacić za te worki, to musimy podać więcej danych ( m.in. numer klienta), aby potem miasto nie zakwestionowało firmie kosztów segregacji.
4. Opłaty będziemy wnosić w cyklu miesięcznym na konto przydzielone nam przez UD do 28 każdego miesiąca

Odpowiedzi

Deklaracje…

Składamy raz jeszcze …Deklaracje oraz załączniki do nich będą dostępne w formie elektronicznej na witrynie http://www.czysta.um.warszawa.pl/ od 28 czerwca br. z chwilą wejścia w życie uchwały zmieniającej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty:
Za odbiór śmieci segregowanych warszawiacy mieszkający w domach wielorodzinnych w okresie przejściowym zapłacą:
- w przypadku osób mieszkających samotnie: 10 zł,
- w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 19 zł,
- w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy osoby: 28 zł,
- w przypadku gospodarstw domowych liczących cztery lub więcej osób: 37 zł.

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, opłata wynosi:
- w przypadku osób mieszkających samotnie: 12 zł,
- w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 23 zł,
- w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy osoby: 34 zł,
- w przypadku gospodarstw domowych liczących cztery lub więcej osób: 45 zł.
***
Właściciele domów jednorodzinnych będą uiszczać comiesięczną opłatę za odbiór posegregowanych odpadów według następujących stawek:
- w przypadku osób mieszkających samotnie: 30 zł,
- w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 45 zł,
- w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 60 zł.
*
W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, opłata wynosi:
- w przypadku osób mieszkających samotnie: 36 zł,
- w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 54 zł,
- w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 72 zł.
***
W sytuacji, gdy w domu jednorodzinnym wydzielono dwa lokale – wówczas ich właściciele składają oddzielne deklaracje i płacą połowę stawki podstawowej.

W takiej sytuacji miesięczna opłata za odbiór odpadów posegregowanych wyniesie:
- w przypadku osób mieszkających samotnie: 15 zł,
- w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 23 zł,
- w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 30 zł.
*
Natomiast jeśli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, opłata wynosi:
- w przypadku osób mieszkających samotnie: 18 zł,
- w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 27 zł,
- w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 36 zł.

( za stroną UD)

***
I z ostatniej chwili...a gdy się skończy okres pomostowy, to jest wielce prawdopodobne, że...znów bedziemy składać deklaracje, bo mogą się zmienić stawki ...p. ministrze Boni! Ratuj nas Pan, bo cyfracja jeszcze nie dotarła pod strzechy stolicy i dzielnicy. Jesli zdecydujecie się na pocztę to urzędnicy proszą o wrzucenie do koperty jeszcze nr. konta jakie nadali:)