Z wawerskiego ula…

Radny pyta - kandydat na z-cę burmistrza odpowiada …

Chyba wszyscy tak maja, że jak starają się czytać ze zrozumieniem urzędowe pisma i druki to wraz z długością przeczytanego tekstu rośnie liczba wątpliwości .
Oto garść pytań jakie nurtowały p. Sławomira Kacprowicza na sesji UD w kwietniu br.

• Na czym polega wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
• Co to są materiały planistyczne?
• Co to jest inwestycja celu publicznego?
• Jaki jest sposób udzielenia pozwolenia na budowę, kiedy jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i gdy nie jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego?

Na te pytania zna odpowiedź p. Łukasz Jeziorski – obecnie Z-ca Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy . Odpowiedzi jednak nie poznamy wprost, bo nie zostały zaprotokołowane, ale wiemy już kogo pytać.

Zresztą p. Sławek jest dość dociekliwy i od 12.03.2013 czeka na odpowiedź na „wyjaśnienie pojęcia: nieuregulowane stosunki prawne drogi”. Jak dotąd bezskutecznie. Tu zresztą muszę wziąć w obronę naszych zapracowanych radnych z UD – Po co pytać i interpelować, jak nie ma komu na te pytania i interpelacje odpowiadać?