Zejście z peronów w Falenicy

Poparłem ...

... trzeba pamiętać że poza naszą wygodą są jeszcze ludzie niepełnosprawni i kobiety z wózkami, które są skutecznie odcięte od możliwości podróży pociągami.

Pozdrawiam