Paranoja byłego ZEWT

"
Rejon Energetyczny Otwock do likwidacji!
PGE planuje likwidację Rejonu Energetycznego Otwock. Ze wszystkimi sprawami zamiast na ul. Warszawską w Otwocku będziemy jeździli za Wisłę do Konstancina-Jeziornej!
"
więcej i nie mniej ciekawie tu:
Linia otwocka