Wybory do rad osiedlowych wyniki

Aleksandrów najwyższa frekwencja 13,45%

1. Szostak Bolesław 141
2. Owczarek Leszek 119
3. Mróz Małgorzata Alicja 95
4. Szymański Mikołaj 88
5. Frelek Jan 87
6. Danielewicz Joanna 86
7. Ciorga Elżbieta 83
8. Krzemińska Joanna 73
9. Szunke Zenon 68

Ci co się nie dostali:

10. Szer Drzymulska Edyta 56
11. El Sousy Samir 38

Źródło