Zapomnijmy o odwodnieniu

42/11 - oprac. konc odwodnienia - 28.09.11
NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu osiedli: Aleksandrów, Zbójna Góra oraz obszaru Nadwiśla, leżących na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – w ramach zadania „Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle w Warszawie.

Składanie ofert do dnia: 28.09.2011 r. do godz. 10:00

Pliki do pobrania:
Ogloszenie i SIWZ 20/09/2011,16:13 305.28 Kb
zal 1.1 Opracowania projektowe 20/09/2011,16:11 225.84 Mb
zal 1.2 - Granice 20/09/2011,16:13 27.50 Kb
zal 1.3 - mapa 20/09/2011,16:23 5.91 Mb

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

szczegóły: http://www.wawer.warszawa.pl/nowa/index.php?option=com_content&task=view&id=3390&Itemid=327

Nic nowego

W bogatym archiwum tego portalu ( może szybciej pod zakładką Nasz Aleksandrów) mozna znaleźć liczne koncecpcje odwodnienia, wiec jedna mniej lub więcej nic nie znaczy. Kompleksowe odwodnienie samego Aleksandrowa datuje się na rok 1998 i cóż można powiedzieć - jak komuś nie odpowiada dana koncpecja, wyrzuca ją do kosza i czyni starania o następną.
Chcąc opracowac koncepcję już nie dla jednego, ale kilku osiedli jednocześnie, trzeba liczyć się z kosztami, bo i rozwiązania w każdym z tych miejsc będa różne. Co dalej ? Trzeba brac los we własne ręce i wespół z sąsiadami czyścić te rowy, które jeszcze funkcjonują, nawet gdy mieszkamy spory kawałek dalej.
Pozdrawiam
J.