Słowo na wakacje

"Owszem, często spotykamy ludzi, którzy zaniedbują swoje osobiste interesy, własne zdrowie i szanse posiadania dzieci, poświęcając całe życie trosce o interesy jakiejś idei, która zagnieździła się w ich mózgach. Arabskie słowo "islam" znaczy tyle, co "uległość" i każdy dobry muzułmanin daje temu świadectwo: modli się pięć razy dziennie, daje jałmużnę, pości podczas Ramadanu, stara się odbyć pielgrzymkę do Mekki - wszystko to na rzecz idei Allacha oraz wysłannika Allacha, Mahometa. Podobnie, rzecz jasna, zachowują się chrześcijanie i żydzi, głosząc przez całe życie Słowo Boże, dokonując wielkich poświęceń, dzielnie znosząc cierpienia i ryzykując życie dla pewnej idei. Tak samo postępują sikhowie, hinduiści i buddyści. Nie zapominajmy też o wielu tysiącach świeckich humanistów, którzy oddali życie za demokrację albo za sprawiedliwość, lub po prostu za prawdę. Jest wiele idei, za które ludzie gotowi są umierać..."
___

Religia, jako zjawisko naturalne
Daniel C. Dennett / Filozof. Całe rozważanie o „Potrzebie odczarowania” w weekendowym Tygodniku Idei Europa, dodatku do „Dziennika”

___

I uwaga:
I tym sposobem opuszczam Was do 31 sierpnia. Nie będą to wakacje, ale harówka w Irlandii:(.
Mam nadzieję, że po moim powrocie więcej nas będzie zabierało głos na forum.

____
Pozdrawiam Wszystkich
j.