Słowo na niedzielę

To, jakim jestem człowiekiem,
jest nieskończenie ważniejsze
od tego, co posiadam.

Phil Bosmans

I refleksja – dziś zastanawiamy się nad wypadkiem polskiego autokaru w Serbii.
Być może pomoże nam w zrozumieniu pewnych wydarzeń wywiad z prof. ks. M. Hellerem w ostatnim Tygodniku Powszechnym.