Stanowisko w sprawie odwodnienia ul Polany.

Przypomnijmy – w imieniu zainteresowanych min. Janiny_5 i Jonasza poprosiliśmy reprezentantkę społeczności Aleksandrowa – p. Barbarę Fajkowską, radną dz. Wawer o Jej stanowisko w sprawie budowy zbiornika retencyjnego, który podzielił zarówno członków Rady, jak samych Mieszkańców.
Dziś, na trzy dni przed spotkaniem z Autorami projektu, zamieszczamy materiał nadesłany na forum_aleksandrow@o2.pl,

* * *
Spotkanie ( 3.07.08 – przyp. f_a) jest o tyle ważne, że ma ono wyjaśnić, czy są i jakie, rozwiązania problemu zalewania ulicy Polany alternatywne do budowy zbiornika retencyjnego. Byłam pytana o opinię na ten temat. Uważam, że zalewanym mieszkańcom osiedla Polany zdecydowanie należy pomóc. Uważam jednak również, że należy szukać innych rozwiązań niż budowa zbiornika retencyjnego. Zbiornik miałby, bowiem powstać na jedynej działce komunalnej, jaką Aleksandrów aktualnie posiada. Jestem zwolenniczką zbudowania odwodnienia poprzez zbudowanie ulicy Polany wraz z odwodnieniem, tj. z rowami odparowywalnymi. Propozycja ta była już konsultowana z Wydziałem Ochrony Środowiska oraz z zarządem dzielnicy Wawer. Mieszkańcy ulicy Polany zyskaliby i fachowo utwardzoną drogę, i pewną formę odwodnienia, nie tak może doskonałą i skuteczną jak zbiornik retencyjny, ale zmieniającą sytuację w istotny sposób.

* * *
W przyszłości, kiedy będziemy mieli kanalizację, będziemy musieli się starać o kompleksowe odwodnienie Aleksandrowa, ponieważ problem zalewania dotyczy nie tylko osiedla Polany. Zalewana jest ulica Napoleona Bonaparte, koniec ul. Zagórzańskiej, ul. ks. S. Szulczyka, ul. Podkowy - może nie tak dramatycznie jak ulica Polany, ale na wymienionych przeze mnie terenach zalewanie stanowi również dużą uciążliwość dla mieszkańców. Mam na myśli zbudowanie w przyszłości kanalizacji ogólnospławnej.

* * *
Dla osiedla Polany zaproponowano też inne rozwiązania (ich autorem jest p. B. Szostak) i na spotkaniu 03.07. będzie możliwość omówienia tych rozwiązań. Na spotkaniu nie zostaną podjęte decyzje, ponieważ decyzje podejmie zarząd dzielnicy, ale będzie ono służyło dyskusji.

* * *
Musimy mieć świadomość, że Aleksandrów bardzo się rozrasta i może za kilka lat liczyć 8-10 tys. mieszkańców. Na pewno będziemy chcieli mieć na swoim terenie szkołę, przedszkole, może boisko, aptekę, pocztę, może mały pawilon handlowy. Na to wszystko potrzebne są działki. Nie możemy liczyć na to, że miasto dla nas wszystkie potrzebne działki wykupi od prywatnych właścicieli. Trzeba, więc dokładnie rozważyć przeznaczenie każdej działki.

* * *
Pomysł zbudowania zbiornika na okres 10 lat, np. do roku 2017 został przez władze dzielnicy odrzucony. Odpowiedź urzędu podpisana przez zastępcę burmistrza na moje pismo w sprawie odwodnienia ul. Polany z dnia 04.04.br. zawiera w punkcie dotyczącym zbudowania zbiornika na okres 10 lat, następujący komentarz: „Wydatkowanie znacznych funduszy na konkretny cel publiczny nie może zakładać tymczasowości takiej inwestycji. Stanowiłoby to przejaw niegospodarności, za które grożą sankcje i odpowiedzialność karna.” Zbiornik miałby bowiem kosztować 1 mln złotych, nie licząc wartości działki.
Komisja Ładu Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Przyrody dzielnicy Wawer na posiedzeniu w dniu 18.06.br. była zgodna, co do tego, że należy szukać takiej metody odwodnienia osiedla Polany, które pozwoli działkę przy ulicy Podkowy przeznaczyć na inny cel.

* * *
Sama, niestety, nie będę uczestniczyć w spotkaniu w dniu 03.07 z powodu wcześniej zaplanowanego wyjazdu, ale wierzę, że w tej sprawie jest możliwe i porozumienie,
i znalezienie dobrego rozwiązania.

Barbara Fajkowska

Odpowiedzi

Czy ja czegoś nie rozumiem?

Dziękuję p. Basiu za wyczerpującą odpowiedź, ale czegoś tu nie rozumiem?

1. Kto powinien oddać pieniądze wydane na projekt? Ktoś z władz zdecydował o wydatkowaniu tych środków, a teraz czytam, że władza zmieniła zdanie.

2. Czy jeżeli to takie proste ( projekt p. Bolka), to dlaczego projektant na to nie wpadł?

Ale zobaczymy w czwartek, jak się potoczy temat.

Pozdrawiam
Janka