Mistrzostwa Polski w Sumo

23 września 2006, na stadionie KS "Falenica" odbędą się mistrzostwa Polski w SUMO. Organizatorzy: Polski Związek Sumo, Ministerstwo Sportu,Urząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW I SENIOREK
WARSZAWA 22-23.09.2006r.

I. ORGANIZATOR:
-Polski Związek Sumo,
-Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
-Urząd Dzielnicy Warszawa Wawer,
-UKS Papik, UKS Fuks

II. CEL ZAWODÓW:
-wyłonienie najlepszych zawodników w Polsce,
-kwalifikacja zawodników na Mistrzostwa Świata,
-popularyzacja sumo wśród mieszkańców Warszawy,
-popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia jako alternatywy użycia narkotyków, alkoholu,
-promocja Mazowsza,

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW - ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
23.09.2006r. – boisko piłkarskie KS Falenica przy ul. Bysławskiej
( obok pętli autobusów nr 521, 146)
Andrzej Wojda tel. kom. 509 957 117,
zgłoszenia do 15.09.2006r., Polski Związek Sumo: e-mail: sumo@sumo.org.pl

IV. OBSADA SĘDZIOWSKA:
Obsadę sędziowską wyznacza PZSumo.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki 18 letni i starsi z klubów będących członkami PZSUMO / opłacona składka licencyjna na 2006 rok / oraz posiadajacy/e aktualną zdolność do uprawiania sportów walki wraz z ważną / opłaconą na 2006 rok / licencją zawodniczą PZSUMO oraz reprezentanci Polski na ME jun. i MŚ jun. wytypowani przez Wydział Wyszkolenia PZSUMO.

Uwaga ! Licencje klubowe i zawodnicze będzie można wyrobić i opłacić przed wagą zawodników, na podstawie wniosków , które są do pobrania ze strony internetowej Związku www.sumo.org.pl Koszt licencji klubowej - 20 PLN, zawodniczej – 20 PLN.

VI.KOSZTY UCZESTNICTWA:
Koszty organizacyjne i nocleg dla uzgodnionych zawodników i członków kadr narodowych oraz wszystkich trenerów z 22 na 23 września 2006r. pokrywa organizator;
ubezpieczenie zawodników pokrywają macierzyste kluby.

VII. MIEJSCE ZAKWATEROWANIA :
Ośrodek Jazz Pol Falenica ul.Lokalna 51 ( róg ul. Wolnej )
tel. 22 872 10 15

VIII. NAGRODY:
Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 (2 trzecie) otrzymują dyplomy, medale, statuetki sumo, upominki.

IX. KATEGORIE WAGOWE: z tolerancją 2kg w każdej kategorii
-seniorki: -65, -80, + 80 kg i OPEN,
-seniorzy: -85, -115, + 115 kg i OPEN,

X.PROGRAM ZAWODÓW:
Piątek 22.09.2006r.
 do godz. 1800 przyjazd ekip i zakwaterowanie – ośrodek Jazz Pol,
 godz. 1800 do 1900 waga zawodników,
 godz. 1900 konferencja techniczna i narada trenerów
Sobota 23.09.2006r.
 godz. 1100 -1400 walki eliminacyjne wszystkich kategorii,
 godz. 1400 -1415 uroczyste otwarcie zawodów, powitanie zaproszonych gości,
 godz. 1415 -1600 walki półfinałowe i finałowe,
 godz. 1600 ceremonia dekoracji i zakończenie mistrzostw,

AttachmentSize
sumo.jpg6.16 KB