UWAGA ! Konkurs fotograficzny pt: „Wawer- nasz dom”

Wydział Kultury dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Andrzeja Bittela pt: „Wawer - nasz dom”

Cel konkursu:
* prezentacja ciekawych spostrzeżeń, ludzi i zdarzeń tworzących specyficzną atmosferę naszej dzielnicy;
* wskazanie miejsc mało znanych;
* dokumentacja zmian w otoczeniu;
* popularyzacja fotografii.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1 1. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają młodzież szkolną
i dorosłych w następujących kategoriach:
a) dzieci do lat 13 (szkoła podstawowa);
b) młodzież 14 - 15 lat (gimnazjum),
16 - 19 lat (szkoła średnia);
c) dorośli (amatorzy) nieprofesjonaliści.
Oceniane będą tylko prace indywidualne.
2. Zdjęcia na konkurs powinny być wykonane
w formacie minimum 13 x 18 cm , maksimum 40 x 50 cm ,
czarno białe lub barwne na błyszczącym papierze.
więcej o konkursie na stronie Dzielnicy Wawer