Pocztówka dla Andrzejów ( Hp)…

Dawno, dawno temu, a było to wczasach radio-adapteru Menuet i adapteru Bambino, polskie tłocznie płytowe wypuszczały pocztówki dźwiękowe z muzyką - stylizowane na te, jakie wysyłaliśmy sobie z wakacji i z okazji imienin. Dziś wracamy do tamtego zwyczaju…

*
Tę samą pocztówkę dźwiękową dedykujemy dwóm Andrzejom, którym los wyznaczył jakże odmienne miejsca w historii. Pierwszy Andrzej siedzi od miesięcy w więzieniu i nie chce prosić o akt łaski, bo jest dziennikarzem, a wolności, którą kocha i rozumie, oddać nie umie…
Tego drugiego Andrzeja historia wyniosła na szczyt jednego z europejskich państw i ustanowiła strażnikiem wolności - także tej, za którą więzieniem, w innym europejskim kraju, płaci obecnie ten pierwszy Andrzej…

Let there be justice for all.
Let there be peace.
Let there be work, bread, water and salt for all.
Let each know that for each the body, the mind and the soul have been freed to fulfil themselves.
Let freedom reign.
/Nelson Mandela/

Mandela raz jeszcze

Niech będzie sprawiedliwość dla wszystkich.
Niech będzie pokój.
Niech będzie praca, chleb, woda i sól dla wszystkich.
Niech każdy wie, że dla każdego ciało, umysł i dusza zostały uwolnione, aby się spełnić.
Niech panuje wolność.