2020…

Jest rok 2020, mieszkanie na obrzeżach Wawra stało się …atrakcyjne – nie ma szybszego połączenia niż drogi ekspresowe i autostrady – wakacje w górach, nad morzem i wyprzedaże w Berlinie stały się ogólnie dostępne. Tak dopiero będzie, a tym czasem aż 23 firmy i konsorcja budowlane chcą budować cd. POW-u...

Zadanie zostało podzielone na 3 odcinki realizacyjne:

• odcinek A, długości ok. 4,6 km od w. Puławska do w. Przyczółkowa z budową tunelu pod Ursynowem
• odcinek B, długości ok. 6,45 km od w. Przyczółkowa do w. Wał Miedzeszyński wraz z mostem przez Wisłę
• odcinek C, długości ok. 7,45 km od w. Wał Miedzeszyński do w. Lubelska z budową estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym.

Na odcinek A złożono 16 wniosków, na B – 15 wniosków a na C – 16 wniosków.

W ramach realizacji POW na odcinku pomiędzy węzłem Puławska a węzłem Lubelska przewidziana jest m.in. budowa:
• drogi ekspresowej długości 18,5 km, posiadającej 2 jezdnie po 3 pasy ruchu
• tunelu pod Ursynowem
• mostu przez Wisłę
• estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym - węzłów: „Ursynów”, „Przyczółkowa”, „Wał Miedzeszyński”, „Patriotów” oraz docelowo przewidziano dodatkowy węzeł „Czerniakowska Bis”, który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłami „Przyczółkowa” i „Wał Miedzeszyński”.
• urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja planowana jest na lata 2015-2019

Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane będzie pod uwagę, jako kryterium oceny nie tylko cena, ale również okres gwarancji.

(info: GDDKiA)