Przetarg ogłoszony: Wykonanie dokumentacji budowy odwodnienia osiedli: Zbójna Góra, Aleksandrów

I to by było na tyle...

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Urząd Dzielnicy Wawer informuje o unieważnieniu postępowania w części 1, 2 i 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – oferta z najniższą ceną (jedyna złożona) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Będzie kolejny

Rozmawiałam przed chwilą z p. Magdaleną Zakrzewską z UD, do końca następnego tygodnia chcą ogłosić kolejny przetarg.

Bardzo...

interesująca lektura, dzięki:)