Bez prądu…

16.01.2013 /Środa/ PGE przewiduje planowane wyłączenie stacji transformatorowej (St. tr. 1286 Aleksandrów Kuteń)
dla: ul. Napoleona Bonaparte nr 47 (a, b,); 49 (a, b); 53 (a, b, c); 55 (a, b, c); 57 (a); Podkowy 87.
Przerwa zaplanowana jest w godz. 10.00-13.00