Wszystko o Morskim Oku

Na zebraniu Mieszkańców przedstawiliśmy ideę zachowania Morskiego Ok, jako miejsca służącego rekreacji mieszkańców i to nie tylko Aleksandrowa i Falenicy, ale również innych osiedli naszej dzielnicy. Pierwszym krokiem mającym zmienić obecny obraz tego malutkiego akwenu była próba włączenia naszego projektu do programu rewitalizacji i pozy-skanie przychylności dwóch v-ce Burmistrzów. Następnie wystąpiliśmy do Rady Osiedla w Falenicy z propozycją wspólnego posiedzenia naszych zespołów. Jednym z punktów posiedzenia była prezentacja naszego projektu i przekonanie Radnych z Falenicy do podjęcia uchwały o poparciu pomysłu budowy Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego Morskie Oko ( CKOR Morskie Oko). W obecności zaproszonych gości tj. przedstawicieli dwóch towarzystw działających na terenie Falenicy, radni rad osiedlowych podjęli większością głosów uchwałę za realizacją tego projektu. Towarzystwo Kulturalne Falenica było reprezentowane przez p. A. Chwedorowicz, która pełni jednocześnie funkcję radnej dzielnicy Wawer i która wcześniej wystąpiła z inicjatywą budowy muszli koncertowej w pobliżu falenickiego kościoła. Jednak jak każdy projekt budowa kameralnego obiektu wraz z parkingiem ma swoich przeciwników, stąd prezentując nasz pomysł sugerowaliśmy, aby muzyka Vivaldiego i Moniuszki mogła rozbrzmiewać z nad Morskiego Oka. Towarzystwo Miłośników Falenicy reprezentowała p. L. Wośko będąca jednocześnie autorem projektu nowego cmentarza. W trakcie dyskusji p. L. Wośko stwierdziła, że cmentarz na działce 0,5 ha oraz CKOR mogą wspólnie egzystować. CKOR Morskie Oko miałby w naszym zamierzeniu funkcjonować 12 m-cy w roku i w ten sposób zaspokajać potrzeby: kulturalne (koncerty, wystawy, odczyty i kluby dyskusyjne); oświatowe (Uniwersytet III wieku, Centrum Kształcenia Ustawicznego); rekreacyjne (mini stok narciarski i tor saneczkowy zimą , kajaki i rowery wodne oraz siatkówka plażowa latem). W pierwszych dniach lipca przedstawiciele Zarządu naszego osiedla spotkali się z nadleśniczym Nadleśnictwa Celestynów (NC) - p. St. Rojkiem w celu ustalenia stanu prawnego działki Morskiego Oka oraz pobliskiej „góry Bajera”. Działka, którą ma we władaniu NC nie obejmuje „góry Bajera” ( a to jest pierwsza trudność związana z realizacją zamierzeń w stosunku do zimowej rekreacji). Dodatkowo, działka jest przedzielona od strony ul. Złotej Jesieni działką prywatną. NC jest otwarte na propozycję zamiany tego terenu na działki leśne, które mogłoby w zamian zaproponować miasto. I tu się kończą dobre wiadomości. Następnego dnia, po wizycie w NC przedstawiciele Aleksandrowa wprosili się, dzięki zawiadomieniu przekazanemu przez radną p. B. Fajkowską, na posiedzenie Komisji Funduszy Europejskich dzielnicy Wawer. Przewodniczącą komisji jest p. A. Chwedorowicz. Nasza obecność była tym bardziej uzasadniona, ponieważ jednym z punktów posiedzenia było omówienie odpowiedzi, jaką ZGN dz. Wawer przekazał nam w sprawie rewitalizacji Morskiego Oka. Stanowisko p. U. Świerżewskiej z Biura Funduszy Europejskich prezentującej możliwości pozyskiwania środków unijnych było jednoznaczne – władanie terenem udokumentowane za okres ostatnich 30 lat i dzierżawa na następne 30 lat może być podstawą o wystąpienie o środki z UE. Również stanowisko Wawra nie pozostawia złudzeń – miasto w przypadku braku aktu własności przyznaje prawo do dzierżawy na okres 1 roku oraz nie odda działek, do których ma tytuł własności w zamian za działkę będącą tylko „we władaniu”. Zwykle jest tak, że po zagospodarowaniu terenu bardzo szybko znajdują się spadkobiercy i żądają zwrotu własności – stwierdził przedstawiciel naszej dzielnicy. I co dalej? Zarząd osiedla miał w zanadrzu opublikowanie listu otwartego do Mieszkańców Falenicy w lokalnej prasie, aby rozpropagować ideę budowy centrum wraz z projektem budowy muszli koncertowej, jednak w obliczu powyższych faktów dalsze nasze działania stoją pod znakiem zapytania. Czy mogłoby się nam udać – mogłoby ale tu potrzebna byłaby determinacja władz Wawra, Nadleśnictwa Celestynów i pomoc obydwu towarzystw. Niestety tej woli działania nie widzimy po stronie Wawra.

Morskie Oko w naszej galerii

Odpowiedzi

Morskie Oko - co tam ma być w przyszłości?

Dokładnie 6 lutego, w srodę Popielcową miała miejsce pierwsza prezentacja koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego dla Aleksandrowa. Zamierzeniem architekta jest aby był to teren z funkcjami sportu i rekreacji.
A czy tak bedzie? Ponownie zapytaliśmy Burmistrza Wawra i czekamy na odpowiedź, jak daleko są zaawansowane sprawy przejęcia tego terenu przez miasto.

pozdr
kp