Wieści z ratusz(ów)a…

„Kryzys dotknie samorząd z rocznym – półtora rocznym opóźnieniem". To mniej więcej słowa poprzedniego burmistrza Wawra p. J. Duchnowskiego, jakie padły w trakcie otwartego spotkania wawerskiej organizacji PO w „Toyota Radość”. I rzeczywiście – sezon budowlany w pełni, a przetargów inwestycyjnych jak na lekarstwo.
Na tym bezrybiu znaleźli się jednak tacy, którzy w perspektywie mają szansę na normalność ….

Pan burmistrz P. Zaboklicki podpisał tzw. SIWZ na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla:
- budowy ulicy Nowozabielskiej w Warszawie na odc. dł. ok. 1000 m, od ul. Stoczniowców do ul. Kadetów
- budowy odwodnienia ulicy Skalnicowej w Warszawie na odc. dł. ok. 300 m, od ul. Cyklamenów w kierunku ul. Wał Miedzeszyński
- koncepcji budowy ulicy ks. Szulczyka w Warszawie na odc. dł. ok. 630 m, od ul. Borówkowej do ul. Jachtowej.
Nie wiemy ile firm zgłosiło się do przetargu, bo choć termin składania ofert upłynął 10.06, to komisja nie ogłosiła jeszcze werdyktu ( źródło: strona UD)
*
Wczoraj tj. 16.06 rada miasta miała zaciągnąć „pętlę” wokół szyi prywatnych przewoźników i ich klientów – postanowiono uporządkować ruch autobusów prywatnych w tzw. ścisłym centrum stolicy. Po upływie okresu przejściowego ( maks. 5 lat – do wygaśnięcia ostatnich zezwoleń na zatrzymywanie się na przystankach miejskich) prywatni przewoźnicy mieliby powieźć nas jedynie do tzw. szyny – do ronda Wiatraczna i Dw. Wschodniego ( źródło: prasa stołeczna)
**
I wróćmy jeszcze na chwilę do kryzysu – według specjalistów dalszy rozwój miast i poprawa infrastruktury będzie możliwa tylko za sprawą naszych podatków. Dotychczas rozwój w dużej mierze opierał się o kredyty krótko i długoterminowe, teraz zdaniem ekspertów należy wrócić do prac nad uchwaleniem podatku od realnej wyceny nieruchomości, a nie ilości metrów, jakie się posiada – kawalerka w centrum miasta jest często więcej warta niż spora działka na jego obrzeżach. Podatek katastralny to z jednej strony nadzieja na zwiększone wpływy do kas samorządów, z drugiej zaś obawa, czy wielu z nas będzie stać na mieszkanie tam, gdzie obecnie mieszkamy?

Odpowiedzi

Nie jest to może na temat, ale...

wszystkie znaki wskazują na to, że periodyk ( z założenia dwutygodnik) "Informator Wawra" przeszedł do historii - w sieci zniknęło całe jego archiwum. Dwutygodnik miał opinię nieprzychylnego PO, ale podejrzewam, że przyczyny leżą po stronie reklamodawców, bo to dzięki nim mogła się ukazywać ta gazeta.
j.

? IW

?
IW

Dzięki

Z tego wniosek, że to kolejna metamorfoza / lifting, co jednak nie zmienia faktu, że Google jest bezbronne i nie reaguje już na IW. Ale jeśli wydanie papierowe będzie nadal, to ok. Szkoda byłoby prasy neizaleznej...
j.