Wyjaśnienie dotyczące informacji Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego zawartych w „Podsumowaniu sezonu 2007”

W nawiązaniu do treści informacji Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego
p.t. „Podsumowanie sezonu 2007 r.” zamieszczonego na stronie http://falenica-kultura.waw.plcms.php wyjaśniamy, że nigdzie nie pisaliśmy, ani nie sugerowaliśmy, że w koncertach w dotychczasowej formie widzimy zagrożenie dla kościoła.

Koncerty, które odbywały się w kościele lub na placu przy kościele zawsze uwzględniały godziny nabożeństw, były dobre i wielu z nas z nich korzystało.

Niepokój nasz wzbudziły plany lokalizacji obiektu z otwartą sceną koncertową w odległości 50 m od drogi przy kościele (wg przekazanej mapki Radzie Osiedla), czy też 80 m od terenu kościoła - wg ustnej informacji Pani Prezes FTK podczas XII Sesji Rady Dzielnicy Wawer.

Uważamy, że inwestycja ta, jako obiekt będący własnością władz Miasta, będzie służyła różnym zespołom i różnym koncertom przez wiele pokoleń i spokój, jaki wymagany jest przy miejscach sakralnych, zostanie zakłócony. Ponadto zostanie zniszczony las i zagrożone bezpieczeństwo dzieci ze szkoły 124.

Podnosiliśmy także sprawę wysokich kosztów budowy i eksploatacji takiego obiektu w tym miejscu. Wskazywaliśmy inne, tańsze rozwiązania, z których najlepszą lokalizacją byłby teren przy ul. Włókienniczej 54. Teren ten jest ogrodzony, strzeżony i skanalizowany. Ponadto funkcjonuje tu aktywny Klub Kultury. Koncerty wzbogaciłyby ofertę Klubu. Miłośnicy muzyki poważnej ze wschodniej części Falenicy bez problemu pokonaliby odległość ok. 400 m., a lokalizacja tutaj ułatwiłaby korzystanie z dobrodziejstwa koncertów i zwiększenia przestrzeni Klubu Kultury dla nowych, młodych mieszkańców zachodniej części Falenicy, gdzie budowane są nowe bloki i nowe osiedla. Propozycje te przedstawialiśmy Pani Prezes FTK, Zarządowi Dzielnicy i Radnym.

Zgłaszaliśmy także protesty przeciw planowanej lokalizacji obiektu i zmianie kwalifikacji terenu lasku przy kościele z leśnego na teren umożliwiający zabudowę. Podobny protest zgłosiły: Towarzystwo Miłośników Falenicy, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, większa część członków Rady Osiedla poprzedniej kadencji i ok. 250 mieszkańców Falenicy.
Planowanej lokalizacji nie poparły również:
° nowa Rada Osiedla (stanowisko z dnia 16. 04. 2007 r.),
° Komisja Samorządowa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy (stanowisko z dnia 12.06.2007 r.),
° Komisja Ładu Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Przyrody (stanowisko z dn.12 .07. 2007 r.).

Mimo tych negatywnych opinii w dniu 28.08. 2007 Komisja Ładu Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Przyrody otrzymała do zaopiniowania projekt miejscowego planu zagospodarowania obszaru Falenica Wschód – część II, w którym teren omawianego lasku miał określenie ZP2, dla którego dopuszcza się (m.in.) realizację zabudowy usługowej do wys. 12m oraz realizację obiektów kultury (ZP2 wprowadzono zamiast ZL - na podstawie wniosku FTK do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, w którym strona 105 określa powyższe dopuszczenie), natomiast w projekcie uchwały Rady Warszawy teren ten określa się jako UK (czyli usługi kultury) dla którego w & 13 uchwały podano: „Na terenach UK plan ustala zachowanie i rozwój usług kultury, w tym muszli koncertowych”.

W wyniku dyskusji (przy udziale przedstawicieli Rady Osiedla Falenica, Komitetu Społecznego mieszkańców, SRK i in.) Radni Komisji Ładu Przestrzennego (...) podjęli stanowisko, w którym zaproponowali zmianę określenia tego obszaru na teren „zieleni parkowej bez prawa zabudowy”. Pragniemy wierzyć, że będzie to honorowane.

Ponadto mamy nadzieję, że obecnie realizowana za ok. 9 mln. złotych ogromna inwestycja, w postaci budowy hali sportowo – widowiskowej przy szkole nr 76 o powierzchni .widowiskowej 1143m2 a łącznie z zapleczem 1528m2, pięknie położona i otoczona z dwóch stron lasem zaspokoi marzenia Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego i wszystkich mieszkańców Falenicy w zakresie wygodnego i spokojnego uczestniczenia w imprezach sportowych, spektaklach teatralnych i w koncertach muzyki poważnej. Tego życzymy Państwu i sobie.
Szkoda tylko, że FTK w swoim „Podsumowaniu sezonu 2007 r.”, posądza nas o złą wolę, zacietrzewienie i niechęć do wysłuchania argumentów, a ze swej strony nie przyjmuje żadnych naszych argumentów, w tym także propozycji innej, bardzo korzystnej dla mieszkańców Falenicy, lokalizacji. Co więcej nie widzi naszej troski o spokój wokół kościoła, ochronę lasu i bezpieczeństwo dzieci.
Kierując się dobrem mieszkańców Falenicy nie tracimy nadziei na wzajemne zrozumienie.

Z poważaniem
Komitet Społeczny Mieszkańców Falenicy