Spis, ocena wawerskich węzłów przesiadkowych cześć I

Spis wawerskich węzłów i mini węzłów przesiadkowych wraz z oceną ich dostępności do innych środków komunikacji zbiorowej część I
1]zespół przystankowy PKP Falenica - znaczne oddalenie przystanków od stacji w Falenicy. Tak naprawdę kryteria dostępności spełnia tylko przystanek linii 161. Żeby dostać się z pozostałych przystanków trzeba pokonać ulice Patriotów, trawniki i inne przegrodzenia. Rozwiązania - budowa tunelu w Falenicy wraz z przystankami i bezpośrednimi dojściami do stacji plus przejście ze światłami z przystanków dla linii kursujących wzdłuż torów. Przesiadki do linii kolejowej do Otwocka i centrum Warszawy[ pomijając operatorów],do Aleksandrowa, Błot, do linii na Grochów, Międzylesia, Marysina itp. Ilość linii 10[ wraz z nocnymi]
Niestety w Falenicy nie planuje się tunelu w tym miejscu, tylko dopiero w ciągu Werbeny- Brucknera. Może w czasie budowy ronda da się trochę naprawić? Przy stacji będzie też P@R.
2/ zespół przystankowy Lucerny mini węzeł - znaczne oddalenie przystanku Lucerny 04 od pozostałych zespołów powoduje że przesiadki są nieefektywne . Pozostałe przystanki spełniają w miarę swoje funkcje, trzeba jednak wybudować przejścia na wlotach z Lucerny i Traktu Lubelskiego od południa oraz przesunąć zespół przystankowy Lucerny 04 do skrzyżowania. Pomijając częstotliwości linii dostępność przesiadkowa wtedy polepszy się. Przesiadki na Grochów , Gocław, Sadul, Międzylesie, Radość, Otwock. Ilość linii 6.
Rozwiązania planowane, budowa ronda wraz z uzupełnieniem przejść dla pieszych i budową zatok.
CD nastąpi.