Wyjazdowe posiedzenie Komisji ładu przestrzennego w Aleksandrowie

W Domu Kultury w Aleksandrowie odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego. Na posiedzeniu będą omawiane lokalne problemy infrastrukturalne. Komisja oczekuje na zgłaszanie problemów przez mieszkańców. Planowany termin posiedzenia to 26 kwietnia. O dalszych szczegółach będziemy na bieżąco informować.