WYBORY DO SAMORZĄDÓW OSIEDLI - 11 marca 2007

WYBORY DO SAMORZĄDÓW OSIEDLI 11 MARCA 2007

Termin zgłaszania kandydatów upływa 18 lutego 2007

Siedziby osiedlowych komisji wyborczych, obwody głosowania i godziny otwarcia lokali wyborczych w w wyborach do rad osiedli w dniu 11 marca 2007 roku

Falenica
rada liczy 15 osób,
Osiedlowa Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Rady Osiedla w lokalu przy ulicy Włókienniczej 54 w dniach 5, 9, 14, 18 lutego, w godzinach 18.00 – 20.00
utworzono dwa obwody wyborcze w granicach osiedla,
Obwodowa Komisja Wyborcza znajduje się w lokalach:
1. Szkoła Podstawowa nr 76, ul. Poezji 5
2. Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Bartoszycka 45
wybory będą trwały od godziny 8.00 do 20.00.

Aleksandrów
rada liczy 12 osób,
Osiedlowa Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Rady Osiedla w lokalu przy ul. Samorządowej 10 w dniach od 5 do 18 lutego, w godzinach od 18.00 do 19.00
utworzono jeden obwód wyborczy w granicach osiedla,
obwodowa komisja wyborcza znajduje się w lokalu Rady Osiedla, ul. Samorządowa 10.
wybory będą trwały od godziny 8.00 do 18.00.

Miedzeszyn
rada liczy 12 osób
Osiedlowa Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Rady Osiedla w lokalu Rady Osiedla przy ulicy Szafirowej 58 w dniach 7, 9, 14, 16 lutego w godzinach od 18.00 do 19.00, oraz 11 i 18 lutego w godzinach 11.00 – 12.00 i 14.00 – 15.00
utworzono jeden obwód wyborczy w granicach osiedla,
Obwodowa Komisja Wyborcza znajduje się w lokalu Rady Osiedla przy ulicy Szafirowej 58,
wybory będą trwały od godziny 9.00 do 19.30.

Radość
rada liczy 15 osób
Osiedlowa Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Rady Osiedla w Gimnazjum nr 4, ul. Wilgi 19 od poniedziałku do piątku w godz 9.00-15.00
utworzono dwa obwody wyborcze w granicach osiedla,
Obwodowa Komisja Wyborcza znajduje się w lokalach:
1. Gimnazjum nr 4, ul. Wilgi 19
2. Zespół Szkół Sportowych, ul. Bajkowa 17/21
wybory będą trwały od godziny 8.00 do 20.00.

wiecej na www.wawer.warszawa.pl