I stanie się jasno na os. Polany !!!

Lepszej informacji być nie mogło:):
***
Do 29.10.08 Urząd Wawra czeka na potencjalnych wykonawców, którzy będą chcieli wydobyć część os. Polany z całkowitego zaciemnienia. Jeżeli nie będzie mrozu prace ruszą jeszcze z końcem listopada.

***
Oto zakres prac:

1. Podkowy na odc. od istniejącego oświetlenia w kierunku ul. Napoleona Bonaparte (na istniejących słupach),
2. Napoleona Bonaparte:
 na odc. odchodzącym od ul. Polany w kierunku Parku Krajobrazowego,
 na odc. od ul. Podkowy do posesji nr 81 (na istniejących słupach),
1. Bez nazwy odchodzącej od ul. Napoleona Bonaparte (na istniejących słupach),
2. Polany:
 na odc. od ul. Napoleona Bonaparte w kierunku Podkowy
 na odc. od ul. Napoleona Bonaparte w kierunku Parku Krajobrazowego (na istniejących słupach).
W zakres prac do wykonania wchodzi:
 montaż słupów oświetleniowych,
 montaż kompletnych opraw sodowych,
 wykonanie zasilania słupów,
 montaż szafek oświetleniowych,
 podłączenie nowowybudowanych oświetleń ulic do istniejącej sieci oświetleniowej,
 pomiary ochronne i natężenia oświetlenia.