Strzeż się tych miejsc ( cz. 4)

Tym razem wracamy do Aleksandrowa – tak ładnie reklamowanego przez nieznaną nam Joannę B:).
Na zdjęciu skrzyżowanie ulic: Podkowy i Złotej Jesieni. Oznakowanie tego skrzyżowania można zakwalifikować do kuriozalnych. Oto uczestnik ruchu drogowego wyjeżdżający z drogi gruntowej, będącej przedłużeniem Złotej Jesieni „ma pierwszeństwo” przed użytkownikiem drogi utwardzonej. Poza ciągłą „obróbką” znaków może warto by przywrócić sens zasadom Kodeksu Drogowego na tym skrzyżowaniu ulic i dokonać zmiany oznakowania? Naszym zdaniem, od strony nieutwardzonego przedłużenia wystarczyłby tylko „trójkąt”.