Profilaktyka - program wawerskiego ZOZ

M… jak mammografia. Pracownia na Strusiej 4/8 została wyposażona w mammograf cyfrowy i wykonuje bezpłatne badania mammograficzne ubezpieczonym kobietom w wieku 50…69 lat zlecone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach programu „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”. Kobiety poza ww. przedziałem wiekowym, które z względu na stan zdrowia lub zagrożone rakiem piersi mogą mieć wykonane tu badanie mammograficzne na zlecenie lekarza Poradni Ginekologiczno Położniczej SZPZLO Warszawa Wawer. Do poradni tej nie jest wymagane skierowanie, zapraszamy do niej wszystkie Panie ubezpieczone w NFZ. Podajemy telefon:
(022) 812-68-96