Nic o nas bez nas!

Nic… o nas bez nas, zdają się twierdzić Mieszkańcy zainteresowani budową zbiornika retencyjnego u zbiegu ulic Polany i Podkowy proponując spotkanie informacyjne na temat planowanej inwestycji. Dla wszystkich zainteresowanych mamy dobrą wiadomość – osiągnęliśmy konsensus. Rada Osiedla popiera tę inwestycję, chociaż chcemy, aby projektant rozważył budowę rowów o większym przekroju i nieco dłuższych, tak, aby na działkach komunalnych udało się „wcisnąć” i zbiornik, i przedszkole. Nasze stanowisko w pełnym brzmieniu już na falenica.pl. W ten oto sposób nie ma sensu wracać do naszych „za” i „przeciw”. Jedno jest pewne – budowa rowów i zbiornika muszą być pierwszym etapem procesu uzdrawiającego naszą wodną sytuację.