O POW i nie tylko…

Nie da się jednak uciec od prozy życia, a poza tym będąc radnym dzielnicowym lub czytelnikiem BIP-u wiesz więcej… Otóż z POW-em nie jest tak źle ( a przynajmniej nie było w listopadzie ub. roku, gdzie w trakcie sesji włodarzy Wawra pokazano harmonogram zamykania i otwierania ulic: Patriotów i Izbickiej...

• Obszar roboczy „Patriotów-wschód” – etap 1

- utrzymanie ruchu na skrzyżowaniu Drozdowa - Żwanowiecka
- objazd dla zamkniętego odcinka Drozdowa - Chryzantemy: Patriotów – Lokalna - Wolna
planowany termin 04.12.2017 r. do 06.07.2019 r.

• Obszar roboczy „Patriotów-wschód” – etap 2

- zamknięcie skrzyżowania Drozdowa - Żwanowiecka z zachowaniem ciągłości pieszo-rowerowej,
planowany termin 04.12.2017 r. do 06.07.2019 r.
• ul. Patriotów – etap 1
- zamknięcie ul. Arniki z dopuszczeniem ruchu dojazdowego do posesji przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości ruchu na obu jezdniach ul. Patriotów,
planowany termin 17.07.2019 r. do 07.07.2020 r.

• ul. Patriotów – etap 2
- zamknięcie wschodniej jezdni ul. Patriotów na odc. Drozdowa - Arniki przez okres ~2 tygodni bez objazdu dla ruchu lokalnego przez teren budowy z dopuszczeniem ruchu pieszego wzdłuż wschodniej jezdni ul. Patriotów

• ul. Patriotów –etap 3
- zamknięcie wschodniej jezdni ul. Patriotów na odc. Drozdowa - Arniki z jednoczesnym uruchomieniem tymczasowej drogi łączącej dla ruchu lokalnego i ruchu pieszych ul. Arniki z ul. Drozdową.

• ul. Patriotów – etap 4
- zamknięcie wschodniej jezdni ul. Patriotów na odc. Drozdowa - Dusznicka z jednoczesnym
oddaniem do użytkowania nowego obiektu w ciągu ul. Zabawnej.
• ul. Patriotów – etap 4A (etap awaryjny)
- zamknięcie wschodniej jezdni ul. Patriotów na odc. Drozdowa - Dusznicka bez drogi objazdowej dla ruchu lokalnego.

• zamknięcie przejazdu w Miedzeszynie

• ul. Izbicka – etap 1
- Budowa docelowej pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania Izbicka - Przełęczy
planowany termin 27.11.2017 r. do 30.06.2019 r.

• ul. Izbicka – etap 2
- zamknięcie ulicy na odcinku od ul. Kwitnącej Akacji do ul. Przełęczy z jednoczesnym utrzymaniem ruchu pieszo-rowerowego,
planowany termin 01.07.2019 r. do 30.08.2019 r.

Kierownik Przygotowania Produkcji i Projektowania firmy Warbud S.A. Kamil Sałamacha odpowiedział, że termin oddania do użytkowania ulicy Zabawnej to listopad 2018 r.
Przejście do szkoły w Miedzeszynie będzie umożliwione wzdłuż ulicy Arniki.

( za protokołem sesyjnym)

**
Prawdopodobnie uda się po latach również poprawić bezpieczeństwo na :

a) Lucerny ( mostek) – zwężenie miałoby zostać zlikwidowane i dodatkowo pojawiłyby się : chodnik i ścieżka rowerowa – dotychczas przeszkadzał nieuregulowany stan własności

b) Za sprawą interpelacji p. radnej B. Fajkowskiej odnotować należy, że odpowiedź na interpelację w sprawie progów zwalniających ( przyjaznych autobusom) zadaną 13 lutego br. ZDM zareagował błyskawicznie i odpowiedź wystosował już 28.02 informując, że sprawę zna i przygotowuje projekt.
- Najwyższa pora zacząć przyzwyczajać się do spokojnej jazdy na tej (jedynej) ulicy łączącej Aleksandrów 1 i 2.

W końcu zbliża się czas wyborów samorządowych, a okres poprzedzający wybory to wzmożone inwestycje lokalne – to często jedyna szansa na doczekanie się Godota, a jeśli tak to proszę zapytajcie swoich radnych jeszcze o trzy sprawy:

- Gdzie jest obiecana przez ZDM w 2016 roku sygnalizacja świetlna w na skrzyżowaniu Al. Dzieci Polskich / Bursztynowa, która miała się pojawić w 2017 roku?

- Co się stało z budową ul. N. Bonaparte, która miała być wytyczona w terenie w 2014 roku na odcinku: Podkowy – Techniczna, co skutecznie odciążyłoby ww. Złotej Jesieni?

- Czy kiedykolwiek doczekamy się kanalizacji, jeśli jesteśmy …stolicą, która opuściła województwo mazowieckie i na fundusze unijne jako takie liczyć już nie może?