Aleksandrowskie zlewnie odsłona 3

"Morowe" powietrze i woda vis'a vis Złotej Podkowy