Życzenia świąteczne...

Kani – dżdżu obfitego/ Biednemu - trzosu pełnego/
Pracowitemu – pracy/ Leniwemu – kołaczy/
Karpiowi – wody głębokiej/ Kierowcy – drogi szerokiej/
Terroryście – miłości/ Politykowi – prawości/
Księdzu- więcej na tacy/ Grabarzowi – mniej pracy/
Głodującemu – chleba/ Ateiście – ciut nieba.

Autor życzeń : szary człowiek Piotr S.